Peng-Gao Li, Tai-Hua Mu, Le Deng 7-6-2013 , , World Journal of Gastroenterology, Issue 21, Folder 19, Page 3300-3308 Kai Ren, Jingbo Qiu, Xiaohua Wang and others 8-2012 , , Gastroenterology Nursing, Issue 4, Folder 35, Page 271-277
Remya Mohanraj, Subha Sivasankar 14-7-2014 , , Journal of Medicinal Food, Issue 7, Folder 17, Page 733-741 Xin Wang, Zi-Feng Zhang, Gui-Hong Zheng and others 8-8-2017 , , Molecules, Issue 8, Folder 22, Page 5-10

8 من فوائد البطاطا الحلوة

.

30
فوائد البطاطا الحلوة للجنس
Jan Low, Mary Arimond, Nadia Osman, and others 5-2007 , , The Journal of Nutrition, Issue 5, Folder 137, Page 1320-1327
فوائد البطاطا الحلوة للمعدة
Bernhard Ludvik, Beatrice Neuffer, Giovanni Pacini 2-2004 , , Diabetes Care, Issue 2, Folder 27, Page 436-440
تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للرجال
Chun-Kuang Shih, Chiao-Ming Chen, Tun-Jen Hsiao, and others 1-2019 , , Nutrients, Issue 1, Folder 11
Xin Zhang, Yang Yang, Zufang Wu and others 30-3-2016 , , Journal of Agricultural and Food Chemistry, Issue 12, Folder 64, Page 2582-2590 Qun Shan, Jun Lu, Yuanlin Zheng, and others 2009 , , Journal of Biomedicine and Biotechnology, Folder 2009, Page 1-9

تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للرجال

.

18
فوائد وأضرار البطاطا الحلوة
تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للرجال
البطاطا الحلوة : 8 فوائد و4 أضرار.. تعرف إليها

علاقة البطاطا الحلوة والرجيم لخسارة الوزن

.

14
تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للرجال
تعرف على فوائد البطاطا الحلوة للرجال
فوائد لا تعرفها عن البطاطا الحلوة