IL - DNS Information IP Address 62
Keywords: וובטופ,ווב-טופ,וופטופ,וופ-טופ,Webtop,שולחן עבודה,סמארט סקול Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Webtop תלמידים יקרים לביצוע תרגיל למידה בחירום יש ללחוץ על הלינק הנ"ל, לאחר מכן לבחור כניסה דרך משרד החינוך לאחר מכן לבחור כניסה באמצעות סמס, לרשום ת

מרחב אישי

ז ואז את קוד האימות שנשלח אליכם יש לבחור קהילות - נמצא ביישומים האישים שלכם, יש לבחור את הקהילה של כיתתך.

cachecash.com: Webtop v2.0
להבדיל ממנו, Webtop פותח מתוך הצורך לגשר בין נתוניהם של מוצרי Smart School השונים ובאופן כזה שיאפשר שימוש פשוט, יעיל ומהנה עבור מורים, תלמידים והוריהם
cachecash.com: Webtop v2.0
עליך לבצע את המשימה , בתום סיום המשימה עליך לענות על משימה 9 בפורום הכיתתי ולערוך דיון קצר עם חברכם בפורום
cachecash.com: Webtop v2.0

cachecash.com: Webtop v2.0

.

18
מרחב אישי
cachecash.com: Webtop v2.0
מרחב אישי

מרחב אישי

.

1
מרחב אישי
cachecash.com: Webtop v2.0
מרחב אישי