לתמונות יש יותר כוח מאשר למלים, וזה עבד וקיבל כותרות תמכו במפלגה: , ראש עיריית , , ראש לשעבר ו, ראש עיריית לשעבר
המדיינים שלטו בארץ שבע שנים ה' ממליץ לגדעון שירד עם נערו למחנה מדיין, יאזין לדבריהם ויצבור ביטחון

גדעון בן יואש

ב-12 במרץ 2014 אישרה הכנסת את שהציעו חברי הכנסת איילת שקד, ו המעגן ב את החובה לערוך על הסכם שכולל שבריבונות ישראל.

21
גדעון סהר
באוקטובר , עם פרישתו הראשונה של מהערוץ הראשון, נבחרה גאולה אבן לשדר את מהדורת , בגיל 25 בלבד
גדעון בן יואש
המפלגה הודיעה כי היא מחויבת לשוויון זכויות מלא ל בהם חקיקה האוסרת שתכליתם לשנות את נטייתו המינית של האדם, הכרה במיסוד הקשר הזוגי בין זוגות חד מיניים, תיקון כך שיכלול זוגות גברים ויחידנים והשוואת מעמדם בחוק של זוגות כך שיוכלו לאמץ באופן שוויוני לזוגות הטרוסקסואלים
איילת שקד
עם החלשת כוחם של הכנענים יושבי העמקים ואי ההיאחזות של בני ישראל ב ובערבות , נפרצו המבואות המזרחיים של הארץ לפולש
הם עושים כן, ואף חוצים את הירדן ומצליחים להרוג את שני שרי מדיין: עורב וזאב סער נמנע מלאשר או להכחיש, והשיב לה באותו מטבע
בראיון ב-2015 אמרה שרגישות זו מתבטאת בין היתר בכך שהיא תומכת בהעלאת , החלת תנאים סוציאליים גם על כמו שנעשה באותה תקופה בתחום הניקיון והאבטחה, הטלת חובת העסקת בעלי מוגבלויות על תאגידים וחברות גדולות ועוד לדוגמא: "ב-11 בדצמבר 2012 התפרסמו התוצאות של המבחנים הבינלאומיים מבחן Pirls ומבחן TIMSS שנערכו לשנת 2011

שיחה:גדעון סער

שר בכיר מתחתן בבית של לוביסט בכיר לפי מה שהבנתי הוא גם חבר טוב שלו עם מגישת חדשות ראשית בטלוויזיה הממלכתית.

25
Gideon Sa'ar
גם ביחס לעמו, גדעון מגלה התנהגות שונה במקרים שונים
גדעון סהר
ב- החלה לשדר תוכנית שבועית בת שעתיים ב
איילת שקד
התקפות של השבטים הנודדים מהמזרח על יושבי הקבע בארץ, נבעו כנראה מפריצת ההגנה על הארץ, לאחר תבוסת עמי כנען בתקופת
In June 2021, Sa'ar became in the כשיבין הוחזר לערוץ להגיש את המהדורה, נדחקה מהתפקיד ועברה להגיש את התוכנית ""
מאפריל שיחקה ב לנוער "", בערוץ בגרסתו הישראלית מניעת הופעתם של ציבור זה בפני הוועדה נעשית חרף העבודה שהדבר נוגד את ערכי הדמוקרטיה עליהם הוא אמון לשמור כנבחר ציבור, כיו"ר הוועדה, וכעו"ד

גדעון סהר

לדעתי הבעיה היא העדר אחידות.

14
גאולה אבן
לגבי תוספת השעות-הטענה שלכם בהחלט לא נכונה- נוספו מאות אלפי שעות לימוד בשפה, מתמטיקה ומדעים, לכיתות: ג', ד', ה', ו, ז, ח, כחלק מתכנית יעדים מקיפה של המשרד לקידום ההישגים,
תקווה חדשה (מפלגה)
לא אין שום חשיבות לפרט זה
Gideon Sa'ar
אני לא רואה סיבה למנוע מהקוראים של הויקיפדיה היום ובעתיד את המידע הזה