על פי התוכנית החדשה, הביטוח הלאומי ישלם מענק חזרה לעבודה לעובדים שחוזרים לעבוד עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית 2020 , ואשר השכר החדש שהמעסיק משלם להם הינו נמוך יותר מהשכר הקודם שהיה להם נציין, כי בספירת הימים נכלל רק מספר הימים שהעובד קיבל דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה
עם זאת, ניתן לכלול ב-75 הימים הנספרים גם ימים שבהם העובד או העובדת קיבלו את הקצבאות הבאות שתנאי שהם צברו לפחות 25 ימי אבטלה : — דמי לידה

מהו מענק חזרה לעבודה ומי זכאי לקבלו

בין כל הדיונים על נושא משבר הקורונה בתחום יחסי עובדים ומעסיקים בולט הדיון על דמי האבטלה שהובטחו לעובדים עד יוני 2021, בין אם הם בחופשה ללא תשלום חל"ת או שפוטרו, וליתר דיוק, על העובדה שעובדים רבים לא מוכנים לחזור לעבודה.

1
סכום המענק (מחשבון)
כדי לפתור את הבעיה הודיע הביטוח הלאומי על תוכנית לעידוד העובדים לחזור למעגל העבודה
סכום המענק (מחשבון)
זאת ועוד, עובדים שחזרו לעבודה יוכלו לקבל את המענק בין אם הם חוזרים לעבוד אצל מעסיק חדש או אצל אותו מעסיק שהוציא אותם לחל"ת
סכום המענק (מחשבון)
לכן, אם מסיבה כלשהי הוא יפסיק לעבוד, הוא יוכל לחזור לקבל דמי אבטלה
עוד נציין, כי קבלת המענק לא פוגעת בזכויות האחרות של העובד לקבלת דמי אבטלה בהמשך כדי להיות זכאי למענק, על העובד לעמוד בשלושה התנאים הבאים: 1 העובד היה מובטל במשך תקופה ארוכה, כלומר לא היה מועסק בכלל כשכיר בין ה-18 באוגוסט 2020 ועד לתאריך ה-31 באוקטובר 2020
סכום המענק המקסימלי: סכום המענק המקסימלי נקבע בהתאם לתקופת העסקה בכל חודש, ולפי סכום מקסימלי שניתן להרוויח מעבודה וממענק העובד יוכל להמשיך לקבל אותו בכל חודש במשך ארבעה חודשי ההעסקה הראשונים שלאחר חזרתו מהחל"ת, מיום חזרתו לעבודה, כאמור למשך ארבעה חודשים אבל לא יאוחר מסוף אפריל 2021

מהו מענק חזרה לעבודה ומי זכאי לקבלו

מיום החזרה לעבודה ולמשך ארבעה חודשים, ניתן לקבל את המענק עבור כל תקופת ההעסקה וכאמור לא מעבר לסוף אפריל 2021.

23
סכום המענק (מחשבון)
לדוגמה, עובד שיחזור לעבוד ב-1 בדצמבר יוכל לקבל את המענק עבור תקופת העסקתו עד ה-31 במרץ 2021
סכום המענק (מחשבון)
כמו כן חשוב לדעת, כי העובד יקבל את המענק גם אם השכר ה'חדש' שהוא מקבל הינו גבוה מדמי האבטלה שהוא מקבל בעת היותו בחל"ת
סכום המענק (מחשבון)
נדגיש, כי עובד שמקבל מענק למובטל העובד בשכר נמוך לא יוכל לקבל גם מענק חזרה לעבודה
בספירת הימים ייכללו רק ימים ששולמו עבורם דמי אבטלה, גם אם מדובר בתקופה לא רצופה מענק מוגדל למי שחוזר לעבודה בין התאריכים 1
כלומר, חמשת ימי ההמתנה שלא שולמו, לא נכללים בספירת 75 ימי האבטלה יש להדגיש כי המענק הוא לא חד פעמי

סכום המענק (מחשבון)

.

סכום המענק (מחשבון)
מהו מענק חזרה לעבודה ומי זכאי לקבלו
מהו מענק חזרה לעבודה ומי זכאי לקבלו