בנוסף לכך, בית המשפט יכול לקבוע כי בעל המניות לא יהיה זכאי לפירעון החוב שיש לחברה כלפי למשל אם נתן הלוואת בעלים וכד' וזאת עד שהחברה פרעה באופן מלא את כל ההתחייבויות שיש לה כלפי הנושים של החברה על פי הקונספציה של החוק הזה, אין בעל המניות מי שמנהל את החברה, אלא הדירקטוריון
כלומר, החוק מגביל את המקרים בהם ניתן להרים מסך וקובע מקרים מיוחדים בלבד, ותנאים מיוחדים בלבד במקרים מעין אלו, כאשר אין הפרדה בין נכסי החברה לנכסי בעלי המניות, למעשה בעלי המניות בהתנהלותם מצביעים כי אין מבחינתם גבולות ברורים בין נכסי החברה לנכסיהם האישיים, ועל כן בית המשפט יטה לראות במסך ההתאגדות כמלאכותי, ויורה על הרמת מסך

הרמת מסך ההתאגדות

לפיכך, במקרה שהתנהלות המעביד תואמת את העילות להרמת מסך, יאפשר בית המשפט לנושים בכלל ולעובדים בפרט לתבוע תביעה אישית נגד המעביד כדי שישלם את חוב החברה כלפיהם.

14
עילות להרמת מסך ההתאגדות
ראה האמור לעיל לעניין אפשרות 3
הרמת מסך
לפני כן, חשוב לציין כי בעירבון מוגבל היא אישיות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה
כללים להרמת מסך ההתאגדות בחברה
זאת ועוד, אם בית המשפט קבע כי בעל המניות חייב בחובות החברה, הוא יכול גם להוסיף כי במשך תקופה של עד 5 שנים, בעל המניות לא יוכל להיות דירקטור או מנהל כללי של חברה או להיות מעורב באופן ישיר או עקיף בייסוד או בניהול חברה
התקבלו 3 דירוגים בציון ממוצע: 4 ייחוס תכונות, זכויות וחובות של בעל מניה לחברה
הרמת המסך מתבקשת לרוב כאשר החברה מגיעה לחדלות פרעון והיא אינה יכולה לעמוד בתביעות נגדה במצב זה, בדרך כלל אין מספיק כסף בחברה כדי לפרוע את החובות כלפי כל הנושים, במצב של חדלות פירעון, ועל כן סדר הנשייה הוא חשוב ומשמעותי

עילות להרמת מסך ההתאגדות

כאמור, התוצאה של הרמת מסך היא שבעלי המניות חשופים באופן ישיר לכל תביעה, חוב או נזק שהחברה גרמה — באופן שאין מסך התאגדות והגנה לבעל המניות.

30
עילות להרמת מסך ההתאגדות
אחריותו לכך שהכספים ששילם התובע תמורת הטובין לא שימשו, כפי שצריכים היו לשמש, לפדיון שטר המטען מן הבנק אלא למטרות אחרות - אחריות זו שווה לגבי שני המנהלים
הרמת מסך
כאשר מדובר בעובדים, הפסיקה מדגישה כי חובת המעביד כלפיהם היא מוגברת
הרמת מסך, באילו מקרים תוגש תביעה אישית נגד מעסיק?
כך למשל, עובדים ונושים של החברה יכולים לתבוע אישית את בעלי המניות כדי לקבל את הזכויות שמגיעות להם מתוקף ההסכם שלהם מול החברה הסכם התקשרות או הסכם עבודה, לפי העניין