יאיר לוינשטיין התמנה למנכ"ל הגמל והפנסיה של החברה הממוזגת באותה שנה, חתם בית ההשקעות אלטשולר שחם על חוזה עם שבמסגרתו הפך לספונסר הראשי של נבחרת ישראל למשך שנתיים
בהמשך השנה הקימה אלטשולר שחם את קרן הפנסיה שלה בית ההשקעות מנוהל במשותף על ידי גילעד אלטשולר ורן שחם

אלטשולר שחם

אלטשולר שחם בע"מ נתונים כלליים מייסדים גילעד אלטשולר וקלמן שחם תאריך הקמה 1990 מיקום המטה ענפי תעשייה שירותים פיננסיים מוצרים עיקריים , , , עובדים 1200 נכון ל-2021 אלטשולר שחם הוא.

אלטשולר
ביוני 2009 נערך מיזוג בין "אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ" לבין "פרפקט קופות גמל בע"מ", אשר בעקבותיו, אוחדה פעילות הגמל והפנסיה של שתי החברות
אלטשולר
נכון ליוני 2019, החברה מנהלת נכסי גמל והשתלמות בשווי של כ-90 מיליארד ש"ח, הגדולה ביותר בתחום
אלטשולר
ב- רכש בית ההשקעות אלטשולר שחם את פעילות הנכסים המנוהלים בבית ההשקעות "רמקו"
יאיר לוינשטיין משמש כ "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" בשנת השיקה אלטשולר שחם את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הראשונות שלה
בשנת נסחרה בין גילעד אלטשולר לבין ה הראשונה ב

אלטשולר

ב- עברו משרדי "אלטשולר שחם" ל ב,.

אלטשולר
ב- השיקה אלטשולר שחם את חברת הביטוח "אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ", אשר עסקה בביטוח ותוכניות חיסכון
אלטשולר
כתוצאה מהמיזוג, גדל היקף הנכסים המנוהלים באלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
אלטשולר שחם
בשנת , הצטרף לחברה רן שחם בתפקיד "אנליסט", ובהמשך התמנה למנהל חדר המסחר והנוסטרו
שנה מאוחר יותר, השיקה אלטשולר שחם את קרנות הנאמנות הראשונות שלה החברה מנהלת , , , , ו מסוגים שונים בהיקף כספי של כ- 244 מיליארד ש"ח
בשנת החליף רן שחם את קלמן שחם והחל לכהן כמנכ"ל-משותף ביחד עם גילעד אלטשולר בנובמבר 2018 נבחרה קרן הפנסיה של אלטשולר שחם על ידי כאחת מארבע

אלטשולר שחם

.

25
אלטשולר שחם
אלטשולר
אלטשולר