לעניין זה נסב את תשומת-הלב לציטוט הבא מההחלטה האחרונה: "'לעררים אשר במוקד החלטה זו נודעת רגישות ציבורית רבה, שאינה נובעת דווקא מהסוגיות המשפטיות המתעוררות בהם, כי אם מהחשדנות הרבה האופפת אותם השופט אלרון הוסיף וכתב כי "לנוכח רגישות ציבורית זו, מצאתי לנכון לדון בפירוט בטענות העוררים, באופן החורג מהנהוג במסגרת ערר על החלטה בבקשה למסירת חומרי חקירה; ואף נקטתי גישה מרחיבה למדי באשר לפרשנות סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי", כלומר לטובת הנאשמים
אלרון מעורבת במישרין בהכוונת החברות המוחזקות בענייני מדיניות, תכנון אסטרטגי, שיווק, בחירה ואיוש של תפקידי הנהלה בכירה, קביעת תכנית עסקית, אישור השקעות ותקציבים, מימון, הכוונה בפיתוח ותפעול, עזרה ביצירת שותפויות עם שותפים אסטרטגיים, ופיקוח כללי על ביצועי החברות המוחזקות החלטתו של אלרון זו נוגעת לפולמוס אודות תרגיל החקירה שנעשה לשאול אלוביץ ובנו אור, ואשר נדון בהרחבה בגלובס בהקשר להחלפת ייצוגו המשפטי של שאול אלוביץ

אלרון על תיקי נתניהו: הפרקליטות גובלת בהטעיית

נ מחזור עיסקה אחרונה בכסף נפח ע.

מניית אלרון: עסקאות בעלי עניין
כפי שציינתי לעיל, חשדנות זו באה לידי ביטוי אף בהתנהלות באי-כוח הצדדים ובטענותיהם, אולם לא מצאתי כי יש לה יסוד'"
מניית אלרון
הפרקליטות: "בית המשפט קיבל את רובן הגדול של טענות התביעה בעררים" בנוגע להחלטת בית המשפט העליון בערר חומרי חקירה בתיקי האלפים, מהפרקליטות נמסר בתגובה: "בית המשפט קיבל את רובן הגדול של טענות התביעה בעררים
אלרון על תיקי נתניהו: הפרקליטות גובלת בהטעיית
פועל יוצא של עמדתו היא שהפרקליטות כלל לא מחויבת למסור את אישורי היועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד נתניהו לרשות הסנגורים
גם לעניין קבלת טענותיהם הספורות של העוררים הדגיש בית משפט כי ננקטה גישה מרחיבה באשר לפרשנות סעיף החוק המחייב העברת חומרים להגנה כפי שציינתי לעיל, חשדנות זו באה לידי ביטוי אף בהתנהלות באי-כוח הצדדים ובטענותיהם, אולם לא מצאתי כי יש לה יסוד"
אולם לא ניתן להשלים עם האפשרות שבמקרים שבהם נודע לתביעה כי תמלילים אשר נמסרו לנאשם אינם מדויקים, היא תימנע מלעדכנו בעניין" אלרון מתח ביקורת על עמדת התביעה, לפיה אין חובתה להעביר פרוטוקולים מתוקנים של חקירות לאחר שהתברר כי נפלה בהן טעות

מניית אלרון: המלצות אנליסטים

הפרקליטות לא מחויבת למסור אישורי היועמ"ש לחקירה נגד נתניהו מנגד, השופט אלרון קבע בהחלטתו קביעה משמעותית בנוגע לפולמוס בשבועות האחרונים אודות הסכמות היועמ"ש לפתיחה בחקירה נגד נתניהו.

3
אלרון על תיקי נתניהו: הפרקליטות גובלת בהטעיית
אלרון כתב כי חובה על הפרקליטות "לאפשר למומחים מטעם העוררים לבצע פעולות לשחזור שיחות מחוקות במכשיר הטלפון של אילן ישועה מנכ"ל וואלה לשעבר במשרדי רשויות החקירה ובפיקוחן, וכי על בית המשפט המחוזי לשוב ולעיין בחומרי 'תיק 1000 הישן' על-מנת לבחון אם יש לראות בחלקים ממנו חומר חקירה לעניין ההליך"
אלרון על תיקי נתניהו: הפרקליטות גובלת בהטעיית
מס' עיסקאות מחזור עיסקה אחרונה ע
מניית (כנפיים) 543017
קבוצת החברות של אלרון כוללת חברות בשלבי פיתוח שונים אשר עוסקות במגוון תחומים טכנולוגיים, בעיקר חברות מכשור רפואי, חברות הגנת סייבר cybersecurity , טכנולוגית מידע IT ותוכנה לארגונים
החברה, אלרון תעשייה אלקטרונית בע"מ, הינה חברת החזקות תפעולית המתמקדת בבניית חברות טכנולוגיות יעדה העיקרי של אלרון הוא לייצר ערך עבור בעלי מניותיה, על ידי השבחה ומימוש החזקותיה בחברות בין אם באמצעות מכירתן או הנפקתן לציבור , וזאת במקביל לחיפוש אחר הזדמנויות השקעה חדשות בחברות טכנולוגיה
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים אף אין מחלוקת כי לעתים נופלות שגיאות בתמלילים אלה בתום-לב, ואין לזקוף שגיאות אלה לחובת רשויות התביעה

אלרון

.

6
מניית אלרון
סנגורים נתניהו ואלוביץ' ביקשו כי תינתן להם אפשרות לעיין במסמכים שבמסגרתם אושר לזמן את פילבר להשלמת חקירה לאחר הגשת כתב האישום
אלרון
לטענתם, אישורים לביצוע השלמת חקירה, הנדרשים על-פי דין, מהווים לכשעצמם חומר חקירה הנחוץ להגנת הנאשם
מניית (כנפיים) 543017
לדבריו, "בהתאם לכלל הראיה הטובה ביותר, הקלטות חקירות ושיחות עם נאשמים הן המהוות ראיה בתיק, ואילו תמלול ההקלטות נועד אך להקל על הצדדים ואינו מהווה ראיה עצמאית