מחקרי ההערכה לא מיקדו את שימת הלב בסוגיית התִסלום, אלא בשאלה אם התוכניות החדשות משיגות את יעדיהן המוצהרים — אם הן משפרות את הישגי התלמידים אף שהמונח אינו קיים עדיין בשפה העברית התקנית, נשתמש בו בפרסום זה כדי לייצג את התנאים הנדרשים להרחבתן ולהעמקתן של תוכניות התערבות או שינוי המופעלות בתחילה בהיקף מצומצם ובמתכונת של ניסוי
חקר ההפצה נגע בכמה מוקדים: בשלבי היישום של השינויים — משלב התכנון והניסוי שלב המעבדה אל שדה ההפעלה והעשייה, במכשולים להפצתם של רעיונות ותוכניות ובשינויים המתרחשים בתהליך היישום וההטמעה שלהם בשדה הפעולה תנאי השימוש שהוגדרו על ידי ספקי מאגרי המידע אוסרים על הורדת או הדפסת חוברות שלמות של כתבי עת או חלק ניכר מתוך ספר אלקטרוני

מאגרי מידע

ברמה הארגונית היישום יכול להיות מתמשך או חד־פעמי.

17
מודל סאלד לתסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות
כדי שתוכנית תצליח גם בגרסה מורחבת, חשוב ללוותה בשלבי הפיתוח השונים בבדיקה של סיכויי הצלחתה בעתיד באוכלוסיות נוספות, בייחוד נוכח גורמים הידועים כמעכבים, כדוגמת מימון, קושי בהגעה לאוכלוסיות חדשות, היתכנות לאורך זמן וחוסר שיתוף פעולה בשטח
סטודנטים
היו שותפים עמנו בהחזקת לומדי תורה, בהרחבת תכניות הלימוד בבית המדרש ובהעשרת הספרייה התורנית שלנו
מודל מתמטי
ניתן לחפש ספר לפי שמו, שם מחברו, לפי הנושא שלו על פי מילון נושאים מבוקר של הספרייה , ועוד
ניתן גם לפנות לספרנים לשם ביצוע ההזמנה מטרתנו היא לאפשר לשותפים שונים בתחומי הפיתוח, ההפעלה וההערכה של תוכניות חברתיות וחינוכיות לזהות מתי, כיצד ומדוע לבצע תִסלום
ספרים מדעיים בעברית, במגוון תחומים ניהול וחשבונאות סיעוד, על פלטפורמת EBSCO Pubmed - רפואה רפואה מאגר של כתבי עת אקדמיים בעברית בטקסט מלא, בעיקר מאמרים ביהדות ובמדעי החברה יש להפנות את השאלות בנושא זה ישירות אליו

מי יהיה בחוץ

במלים אחרות, גלי הרפורמות בתחומי החינוך והחברה מציפים ומעלים על פני השטח את שאלת התִסלום ואת דרכי הפעלתו.

19
מודל מתמטי
ספרים מסוימים אינם ניתנים להשאלה ולהוצאה מן הספריות בספרית קמפוס לב הם מסומנים בסרט אדום
בית מדרש
בספרייה הטכנולוגית בקמפוס לב ניתן לחייג למרכז המיחשוב מהטלפון שבדלפק ההשאלה, לשלוחה 1152 מספר חיצוני - 02-6751152
עבודת סטודנטים
למונח המקורי Scaling-up התבקשה חלופה מתאימה בעברית, שמשמעותה עלייה ברמת היישום או בדרגתו על־ידי הוספת שלב בהפעלה ובתחולה של התוכנית, או על־ידי הרחבתה להיקפים רחבים ועמוקים יותר
המבדקים מוצגים באמצעות צג המחשב ואין כל צורך בהתנסות קודמת בהפעלת מחשב על מנת להצליח בהם ההגדרה מבהירה שתִסלום אינו עוסק רק במיזמים, אלא גם בתוכניות ובמדיניות
תהליך הפיתוח של המודל המתמטי נקרא "מידול מתמטי" ועל פי רוב הוא מצריך הבנה מתמטית טובה מספיק המאפשרת למפתח המודל להשתמש בכלים המתמטיים הנדרשים על מנת לתאר את המערכת אותה הוא חוקר ניתן גם לבדוק את ההשאלות ולהאריכן בפניה לספרנים, בעל-פה או בטלפון

מי יהיה בחוץ

כל שלב מורכב מכמה שאלות מהותיות שיש לדון בהן כדי להתקדם בתִסלום.

27
מודל סאלד לתסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות
מטרת המודל המתמטי כמו כל מודל אחר היא לספק תיאור מופשט של המציאות, שיהיה מספיק ריאלי ומספיק גמיש כדי לבצע ניתוחים, הערכות, חיזוי והסקת מסקנות על המערכת במציאות
מאגרי מידע
מבחן זה מוכר כמקביל למבחן הפסיכומטרי עבור קבלה למרכז האקדמי לב, למעט למועמדי העתודה האקדמית ומועמדים לחוג לסיעוד
מודל סאלד לתסלום של תוכניות חברתיות וחינוכיות
תעריפי שכר סטודנט נכון לשנת תש"פ התעריף הבסיסי הינו 31