ראשון אולם 1 שני אולם 1 שלישי אולם 1 רביעי אולם 1 חמישי אולם 1 חמישי אולם 2 שישי אולם 1 16:30-17:30 מודרני ה-ו 16:30-17:15 היפ הופ א-ג 16:30-17:15 בלט א-ב 16:30-17:15 בלט מודרני א-ב 16:30-17:15 ג'אז ג-ד 13:15-14:30 בלט חטיבה+תיכון דפנה מרוין ציפי דנה מאיה מיכאל 17:30-18:45 קלאסי חטיבה תיכון 17:15-18:15 היפ הופ ד-ו 17:00-17:45 הכנה לבלט 5-6 17:15-18:00 בלט מודרני ג-ד 17:15-18:00 ג'אז ה-ו 14:30-15:45 מודרני חטיבה ותיכון דפנה מרוין ציפי דנה מאיה מיכאל 18:45-20:00 מודרני חטיבה תיכון 18:15-19:15 היפ הופ חטיבה ותיכון 18:00-19:15 בלט+פוינט ה-ו 18:00-19:00 ג'אז חטיבה תיכון דפנה מרוין דנה מאיה 19:15-20:15 היפ הופ בוגרים מרוין
על אף האמור בתקנת משנה א , רשאי המנהל לדרוש עריכת שינויים חיוניים במערכת בריכה להבטחת איכותם של מי השתיה המסופקים מהבריכה; מחזיק בריכה שקיבל דרישה כאמור יגיש לאישור המהנדס לוח זמנים לעריכת השינויים, תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה; לא הגיש לוח זמנים כאמור, רשאי המהנדס לקבוע את לוח הזמנים, ומחזיק הבריכה חייב לעמוד בו

מערכת שעות

.

תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה)
מערכת שעות
מערכת שעות

תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה)

.

מערכת שעות
מערכת שעות
תקנות בריאות העם (מערכות בריכה למי שתיה)