65 2 2007 — 2018 33 0 29 4 2004- 2014 29 0
13 8 2004 — 2013 16 0 36 3 2011 - 30 0

נבחרת קרואטיה בכדורגל

16 6 2002 - 2015 20 0.

נבחרת קרואטיה בכדורגל
15 2008 - 2018 15 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
36 3 2011 - 30 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
20 9 1992— 2002 15 0
45 5 2002 — 2016 22 0
65 2 2007 — 2018 33 0 16 6 2002 - 2015 20 0

נבחרת קרואטיה בכדורגל

29 4 2004- 2014 29 0.

23
נבחרת קרואטיה בכדורגל
29 2007 - 2019 15 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
20 9 1992— 2002 15 0
נבחרת קרואטיה בכדורגל
15 2008 - 2018 15 0
20 7 2006 - 18 0 13 8 2004 — 2013 16 0
29 2007 - 2019 15 0 45 5 2002 — 2016 22 0

נבחרת קרואטיה בכדורגל

20 7 2006 - 18 0.

2
נבחרת קרואטיה בכדורגל
נבחרת קרואטיה בכדורגל
נבחרת קרואטיה בכדורגל