היחס בין אורך היתר לאורך הניצב הוא , שהוא ככל הנראה המספר ה הראשון שהתגלה פתרון מכוון שהמשולש שווה שוקיים שתי זוויות הבסיס צריכות להיות שוות זו לזו
מושגי יסוד במשולש ישר זווית זוויות במשולש ישר זווית סכום זוויות במשולש הוא 180 מעלות

משולש ישר

חלק 2: משולש ישר זווית משפטים חלק זה מיועד לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון.

14
משולש ישר
סכום שתי זוויות צריך להיות שווה 90
משולש ישר
תשובה: זוויות הבסיס שוות 45 מעלות כל אחת
משולש ישר
מה גודלן של זווית המשולש? המשפט ההפוך: אם במשולש ישר זווית צלע שווה למחצית היתר אז הזווית שמולה שווה ל 30 מעלות
מכאן נובע - אורך הניצב הוא ה של היתר ושל של הניצב על היתר תכונה נוספת שכדאי לדעת: הגובה ליתר במשולש ישר זווית מחלק את המשולש לשני משולשים שגודל הזוויות שלהם הוא כמו גודל זווית המשולש המקורי
תרגיל 2 — שימוש ב 30 60 90 נתונות הזוויות כמפורט בשרטוט מה גודלן של הזוויות במשולש? תשובה: אורך הניצב השני הוא 8 ס"מ

משולש ישר

חשבו את אורך הניצב השני במשולש.

9
משולש ישר
שטח משולש ישר זווית שטח משולש ישר זווית שווה למכפלת אורכי הניצבים לחלק ב 2
משולש ישר זווית
אם הזווית הצמודה לאחד מזווית המשולש שווה 160 מעלות
משולש ישר זווית
הסתיים החלק הראשון של הדף