האלבום מתאר את משבר אמצע החיים של ווטרס, והוא הציג על עטיפתו אישה עירומה המושיטה אצבעה כמבקשת טרמפ על אם הדרך אך המחשבה לעדכן את אותו יהודי בכסף המצפה לו המשיכה לנקר במוחי ולא נתנה לי בשום אופן להמשיך ללמוד אפי' מילה אחת כאילו נסתמתי מהבין
אלישבע סיפרה כמה היא מתביישת, והיא צדקה משראה את המכתבים, סימן לי להירגע

Before you continue to YouTube

התברר שחברתה איבדה אף היא את שני דפי הסיכום שאיבדה בתי ולקחה מחברה שלישית את סיכומיה ובאה לצלמם.

26
טרמפ
לאחר שעברנו כברת דרך ארוכה עצרנו בתחנת התרעננות, כשחזרנו לרכב לא הצלחתי לפתוח את הדלת עם המפתח שבידי
סיפורי השגחה פרטית
לא יכולתי להתאפק ושאלתיו לפשר הדבר
Before you continue to YouTube
יש לוודא את עניין התשלום לפני התחלת הנסיעה כדי לא ליצור אי הבנה
ויהי הדבר לפלא ותוך זמן קצר החלימו הילדים ואילו המזיקים נעלמו כלא היו! בס"ד ר' שמעון לקול ל"ג בעומר תשע"ב לקראת שמחת ההילולא של רבי שמעון, התארגנו כל בני הבית לנסיעה מירונה הסברתי לו שכולם הסתדרו בין כולם ואין לנו דרך לסדר עכשיו ברגע שאחרי האחרון את מקומות הלינה והאוכל, הוא השיב שיביא סלט! בתי שכפלה עותק לעצמה ולילדים הייתה אורה ושמחה! שאלתיו בכאב אם כשירד מחיר החיטה בעולם ישווה את המחיר באותו יחס? בתחושה קשה התקשרתי לידידי נותן ההלוואה כדי להתנצל על שטרם הכנתי את המסמכים כמסוכם
אשת חיל, ילדים בריאים, פרנסה טובה, קורת גג, על כל אלו ועוד איני טורח להודות מספיק! אילולי מומחיותו בתחום, עלולים היו כל המכונות היקרות לשבוק חיים בהפעלתם הראשונה ניסיתי להסביר לו את המצוקה אליה נקלענו, אך הוא לא קיבל את דבריי וניתק את הקו כשהוא משאיר אותי בהבנה שהוא מצפה ממני להחזיר לו טובה ולדאוג לאותה משפחה

טרמפ

כי כשאדם מבקש בשביל עצמו אינו יכול לבקש בכל עת, רק בעת רצון ועת רחמים.

22
טרמפ
וקסמן נרצח במהלך ניסיון לחילוצו
סיפורי השגחה פרטית
עד שפנה אלי ישירות ואמר: ''אם תראה לי אדם אחד שמכיר אדם אחר שהוא בעל המעשה, אאמין לכל הסיפורים! לשמחת כולנו לא היתה קץ, היתה זו שמחה ששברה את רצף הדאגות שליוו אותי ואת רעייתי שנים מספר
טרמפ
כשראה זאת השליח הציע שאנסה לצאת לרחובה של עיר כיהודי גאה ולבחון את התגובות