למעט אם צוין אחרת, מועד אספקת הכרטיסים הינו בערב המופע בקופות האולם תיאטרון יידישפיל גאה לשתף פעולה לראשונה בהצגת הקיץ שלו עם השחקן שלמה בראבא ושחקני התיאטרון, בהצגה הכוללת שירים ומערכונים על הכול בכול מכול ומכל טוב, ובקיצור, קברט יהודי כהלכתו
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה, לעסקת הרכישה שעליה התחייב כמו כן שומרת שפע הפקות לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחיר כרטיסי הכניסה, גם ללא הודעה מראש

תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים

ילדים אלרגיים: הילדים מקבלים מנות אוכל מיוחדות המסופקות על ידינו מספק מורשה על פי אישור מרופא אלרגולוג.

6
תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים
פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי המשתתף, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL , למחשב עיבוד הנתונים של אולם זוהר — רשת המתנ"סים קריית טבעון 21
M
תקנון רכישת מנויים כרטיס עונתי רכישת מנויים כפופה לתקנון הרכישה המלא המפורט לעיל
M
למען הסר ספק - לא יימסרו כרטיסי כניסה שנרכשו ללא הצגת כרטיס האשראי עימו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה תעודת זהות או רישיון נהיגה נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה
הודעה על מכרז פומבי רשת המתנ"סים קריית מוצקין ע"ר מס' 58026376-2 -הודעה על מכרז פומבי רשת המתנ"סים קריית מוצקין להלן: "הרשת" מזמינה בזאת במסגרת מכרז פומבי קבלת הצעות למתן שירותי ניהול, הפעלה ותחזוקה של 2 מזנונים, מתחם מתקני שעשועים, סיורי גמלים וסוסי פוני במתחם החי-פארק ברח' החשמונאים 79 קריית מוצקין להלן: "החי-פארק" לאחר חלוף 30 הימים תהייה אולם זוהר — רשת המתנ"סים קריית טבעון פטורה מחובתה להחזר כספי כלשהו לרוכש
חברות האשראי הינן: ויזה כ השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד

קייטנות

להלן: "דמי הטיפול" מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אולם זוהר — רשת המתנ"סים קריית טבעון שומרת לעצמה את הזכות לגבות, בנוסף ובנפרד מדמי הטיפול וממחירו הנקוב של כרטיס הכניסה, גם עמלת מכירה בסך המותר לה על פי דין להלן:"עמלת המכירה".

20
קרית גת
הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו
קרית מוצקין
צוות הצהרון עובר השתלמויות שונות מידי שנה בכדי להתעדכן בידע חדשני ולשפר את הטיפול הניתן לילדים
M
לתשומת לב המשתמש — דמי הטיפול כמו גם עמלת המכירה אינם נגבים מהרוכש בעת רכישת כרטיס כניסה בקופת הכניסה לאירועים, ככל שקופה שכזו תופעל
לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה למשתתף, יוצגו באתר הפרטים הבאים: מחיר הכרטיס כולל דמי טיפול, פרטי המופע, מועד המופע, המקום בו יוצג המופע זכותו של משתתף לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב, תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה ובלבד שביטול כאמור יעשה לפחות שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור המופע להתקיים
אודות: רשת המתנ"סים של קריית גת היא ארגון חברתי קהילתי הפועל למען החברה בדגש על חשיבה וביצוע תוכניות חברתיות רכזת הצהרונים וגיל הרך המנהלת גם את תוכנית " ניצנים" בעיר הגב' מלי ברקת מקבלת ונותנת הדרכה צמודה וליווי פדגוגי מטעם החברה למתנ"סים ומשרד החינוך ודואגת ללוות את הצהרון על כל תחומיו

M

במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם אולם זוהר — רשת המתנ"סים קריית טבעון זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה לאולם זוהר — ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע.

5
קייטנות
קופת איסוף כרטיסי הכניסה באתר כל מופע תיסגר עם תחילת המופע
תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים
החינוך הפורמאלי של הגן ובתי הספר והחינוך הבלתי פורמאלי בצהרון הוא ללא ספק המשך טיבעי לילד במסגרת לה הוא רגיל, ושילוב נכון להתפתחות תקינה של הילד
קרית גת
המחירים המופיעים באתר כמחירי הכרטיסים, נמסרו על ידי אולם זוהר — רשת המתנ"סים קריית טבעון כמשקפים את מחירי השוק של הכרטיסים