מאפיינים רבים קושרים ומלכדים בני אדם השייכים לאותו לאום: שפה, מנהגים ומסורות, עבר משותף, מוצא משותף, סמלים, זיקה למולדת, השאיפה של בני הלאום לחיות במדינה עצמאית משלהם הלאומיות היא תודעה פוליטית, המוחזקת על ידי קבוצת בני אדם, שחבריה חשים זיקה שייכות אלה לאלה
ניתן לקבל הסברים מתלמידים מצטיינים ולהעלות בקשות לעזרה ל חברי הקבוצה שואפים לקדם את ענייניהם המשותפים באמצעות מסגרת פוליטית משותפת, בעלת סממנים ריבוניים, שתונהג על ידי אנשים הנתפסים כנציגי הקבוצה

לאומיות

.

לאומיות
הגישה לפתרונות והצפייה בכל התשובות לשאלות חפשית ואינה מצריכה הרשמה או תשלום כלשהו
לאומיות
בראשית המאה ה-18 בסוף המאה ה-19 החלה מתפתחת בעולם תופעה חברתית חדשה אשר הביאה עמים רבים לשאיפה להקים משטרים חדשים שבהם הריבונות תהיה בידי העם או בידי אנשים שנתפסו כמייצגי העם
מסעות בזמן
תופעה זו, אשר זכתה לכינוי לאומיות, הייתה לאחת התופעות המשפיעות בהיסטוריה של העת החדשה
שיא השאיפות הפוליטיות של חברי קבוצות לאום הוא לחיות במסגרת של מדינה ריבונית עצמאית שהשליטה בה תהיה בידיהם מאגר הפתרונות מכסה את כל ספרי הלימוד ובתי הספר בישראל ב-47 מקצועות לימוד

לאומיות

.

24
לאומיות
מסעות בזמן
לאומיות

מסעות בזמן

.

לאומיות
לאומיות
מסעות בזמן