אנחנו שואפים, לדייק ככל שניתן בבניית מסגרות התואמות את צרכי המשתלמים אנחנו מאמינים, כי תהליך למידה איכותי ומשובח, יקדם את איכות ההוראה, ואת הישגי הלומדים
אנחנו מבטיחים , לחשוף את עובדי ההוראה לידע עדכני ולחידושים פדגוגיים וטכנולוגיים

פסגה ראש העין

.

28
בעלי תפקידים באגף פיתוח מקצועי
בעלי תפקידים באגף פיתוח מקצועי
בעלי תפקידים באגף פיתוח מקצועי

בעלי תפקידים באגף פיתוח מקצועי

.

15
פסגה ראש העין
בעלי תפקידים באגף פיתוח מקצועי
פסגה ראש העין

פסגה ראש העין

.

פסגה ראש העין
פסגה ראש העין
פסגה ראש העין