כאשר מאמצים ילד מחו"ל לא ניתן לקבלו לפני גיל 6 חודשים, עד גיל זה יש אפשרות לאם הביולוגית להתחרט, תקנה זו מעוגנת במידע על ילדים מאומצים באמנת האג לגבי עבירות אחרות, כל עבירה נבדקת
זמן מה לאחר המלחמה ביקוש זה לילדים קיבל מענה של יתומי מלחמה, אבל זרם זה של ילדים פסק במהירות והביקוש היה גדול בהרבה מההיצע עמותה מוכרת מצויה בפיקוח של "הרשות המרכזית לאימוץ בין ארצי", גוף השייך ל

אימוץ

לאחר שהצליחו להתבסס מבחינה כלכלית פנו זוגות אלה לאימוץ ילדים, בעיקר בשנות ה-50.

29
אימוץ ילדים
מדינות שונות מציגות מגבלות ודרישות שונות להורים כדי שיוכלו לאמץ תינוק חסר לקות
אימוץ ילד בישראל (הליך)
במספר מקומות בישראל ביקשו לסגור את רשימת המבקשים בגלל עודף ביקוש
אימוץ ילד בישראל (הליך)
הליך האימוץ מחייב את המאמץ לגדל את הילד המאומץ בפועל והוא מתאפשר אחרי שהאנשים להם נולד הילד, איבדו את הזכויות החוקיות עליו או נפטרו
לאחר בחינת שני הצדדים, בנפרד, יחברו בין השניים ותוגדר תקופת מבחן של שישה חודשים, שבה יתגורר בר האימוץ במשפחה המועמדת מרכז פסיפס הינ עמותה ע"ר ללא מטרות רווח, הפועלת בתחום אימוץ ילדים מנת לשפר ולקדם את איכות חייהם של ילדים מאומצים, הורים מאמצים
שירות האימוץ מגדיר שתי קבוצות של ילדים - תינוקות שהם ילדים מגיל 0 עד שנתיים, וילדים מעל גיל 2, קבוצה זו נקראת "צרכים מיוחדים שנית, אימוץ ילדים יאושר רק לבני זוג אשר נשואים על פי דין, אך לעיתים מתיר בית המשפט אימוץ ילדים גם על ידי או "ידועים בציבור"

חוק אימוץ ילדים בישראל

צו אימוץ לא יתקבל במקרים בהם דתו של המאומץ שונה מדתו של ההורה המאמץ.

15
חוק אימוץ ילדים בישראל
לאחר שהומצא בבית המשפט צו אימוץ אשר קיבל תוקף של פסק דין, נשמטים זכויותיהם של ההורים הביולוגיים מתחת לסמכותם של ההורים המאמצים
פסיפס
אם התכוונתם למשמעות אחרת, ראו
אימוץ
אל תערו את התהליך המורכב לבדכם! מטרתו של דוח זה היא לספק מידע שיסייע בהרחבת מענה האימוץ לילדים רבים יותר ובשיפור השירותים לתמיכה בקהילת האימוץ