במחצית , עם ביטולה של דרגת ממ"ק, הונהגו סימני דרגה מיוחדים לדרגת קמ"א - פס מתכת שטוח עם עלה של זית ו מגולגל דרגות אלה נועדו לחיילי או מתנדבים המוצבים ביחידות הג"א, בעוד שהחיילים ב המשיכו לשאת דרגות כלל צה"ליות
על מעיליהם החדשים של משרתי הקבע בצבע שחור נענדות דרגות רקומות על פי הצבע החיילי, דומות במרקמם לדרגות הנגדים, על כותפת שחורה כמו כן נקבע כי הרס"רים יענדו בצמוד לסמל הדרגה גם כוכבי וותק: כוכב מתכת או רקום קטן דמוי מגן דוד על כל חמש שנות וותק בדרגה

סגן ראש המטה הכללי

יתר על כן, נקבעו סימני דרגה שונים לרס"ל ורס"ר מקצועיים ולרס"ל ורס"ר יחידתיים.

28
סגן ראש המטה הכללי
הבאת ניסיון רב, שיקול דעת, פרקטיות, פרגמטיות, ומעל הכל הבאת תוצאות רבות
סגן הבא של האלוף הרצל הלוי
במהלך החודשים אפריל-מאי 1948 המערכת עברה שינויים מסוימים
סגן ראש המטה הכללי
עם זאת, במהלך שנות ה-60, כמקרה יוצא דופן, חבשו קציני של חיל הים קסדות שעל גביהן צוירו סימני הדרגות שלהם
צבע הדרגה של חיילים המשרתים ב הוא זהוב לאחר זמן מועט נשחק הרעיון המקורי, הדרישה לתעודת בגרות ירדה ונותרה דרישה לתואר טכנאי
ישנן יחידות אשר בהן חיילים אשר עברו קורס פיקודי, מקבלים את דרגת הסמ"ר לאחר שנתיים וחודש מיום גיוסם ב שונו סימני הדרגות של קצינים בכירים, תוך הוספת דרגת קצונה נוספת "רב פקד בכיר" המקבילה לסגן-אלוף

סגן החדש נכנס לתפקידו: איומים אך יש חומות

עם זאת נקבע כי על הסוודרים, והפליין-ז'קטים - הנגדים יענדו את דרגות החורף רקומות כמקודם, על אמות השרוולים.

24
סגן ראש המטה הכללי
מקביל, התארגנויות צבאיות או צבאיות למחצה, כגון , או "" השתמשו במערכת שמות הדרגות משלהם
סגן ראש המטה הכללי
חיילים שסיימו את השירות הסדיר בדרגת סמ"ר, יקבלו במהלך שנות המילואים דרגות רס"ל, רס"ר, רס"ם ורס"ב אף כי אינם אנשי קבע
סגן החדש נכנס לתפקידו: איומים אך יש חומות
אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן, אַלּוּף מִבְצָר