בין אם זה לקיחת משכנתא לקניית בית, רכישת רכב במימון, או קניית מלאי מוצרים ושירותים בתשלומים החוק מביא לשינויים מרחיקי לכת בנוגע לכל מה שהכרנו על הליכי וצו הפטר לחייבים ותאגידים
בחוקים אלו היו קיימים כלים והסדרים מיושנים אשר לא מתאימים כלל למציאות המודרנית עליהם להתחשב באינטרסים עכשוויים ועתידיים של החייב, של משפחתו, של הנושים, של המערכת המשפטית ושל הציבור באופן כללי

חוק חדלות פירעון

צוות האתר אינו נושא באחריות כלפי מי שנפגע או ניזוק כתוצאה מהסתמכות על התוכן באתר.

חוק חדלות פירעון
החוק החדש ממלא את החסר ומתאים את עצמו לכלכלה הגלובלית של ניהול עסקים ונכסים בינלאומיים
חוק חדלות פירעון
סמכויות כגון הטלת צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד חייב או נושא משרה בתאגיד שהוא בפירוק או לזמן לחקירה אדם שקשור לחייב ויכול להיות שיש לו מידע בנוגע לנכסים של החייב
חוק חדלות פירעון
סוף דבר חוק חדלות פירעון שונה מרוב חוקי מדינת ישראל, מאחר ומדובר בחוק מהותי שנחקק ממש לאחרונה
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי נחקק בתאריך 5 פתחנו את החוק ופירקנו אותו ל- 14 חלקים
כך גם הנושים הקטנים כגון, ספקים, עסקים קטנים ואנשים פרטיים יקבלו יותר כסף בעבור חובם בהליכי חדלות הפירעון להלן נסקור את עיקרי החוק ופרקיו, מטרותיו השונות וההליכים שנובעים בעקבותיו

חוק חדלות פירעון

במידה ויִמָּצֵא שבעלי התפקיד לא פעלו כך, ניתן להטיל עליהם אחריות לנזקים.

7
חוק חדלות פירעון
חדלות פירעון היא מצב בו מקבל האשראי בין אם זה אדם יחיד או תאגיד גדול אינו יכול לעמוד בתשלום התחייבויותיו במועד סך הכנסותיו ונכסיו קטנים יותר מהתחייבויות האשראי שלו
חוק חדלות פירעון
החוק קובע כי דירקטורים בתאגיד חייבים לפעול לצמצום היקפה של חדלות הפירעון באמצעים מקובלים וסבירים
חוק חדלות פירעון
רוח החוק החדש דיני חדלות הפירעון צריכים לאזן בין אינטרסים של גורמים רבים, קטנים וגדולים, המשפיעים על המערכת וחיי החברה בכללותה