מחצית השקל: נותנים 'מחצית-השקל' לצדקה ביום התענית לפני מנחה, זכר למחצית-השקל שקשורה לנס פורים, "הקדים שקליהן לשקליו"
שכל עוד שלא אכל ושתה כמות המיישבת דעתו של אדם, נחשב לו שמתענה לחיצה על תאריך בלוח השנה תציג את הזמנים הנוגעים לאותו היום

צום תענית אסתר 2021: זמני צום תענית אסתר

ואם אינה מניקה, תתחיל להתענות, ואם תרגיש חולשה יתירה, רשאית לאכול.

23
תענית אסתר: זמני יציאת הצום, וכל ההלכות והמנהגים • כנסו והתעדכנו
ומכל מקום, אם סובלת מהקאות ומחושים או חולשה רבה, אף קודם לכן פטורה מלהתענות
צום תענית אסתר 2021: זמני צום תענית אסתר
ואמנם אם אכל על פי פקודת רופא, אינו צריך להשלים את התענית
מי פטור מהצום? צום תענית אסתר 2021
לפנים היו מתענים תענית אסתר במשך שלושה ימים, בימים שני, חמישי, ושני בשבוע שלאחר פורים, שהרי היא זכר לשלושה ימי צום, אך לאחר מכן הקלו בה החכמים וקבעו יום צום אחד
בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום לח מזל טוב: חתן וכלה, בתוך שבעת ימי המשתה, פטורים מלהתענות
אבל אם אין ששה מתענים, או שארבעה האחרים שאינם מתענים הם בריאים, אך מחמת שהתענית קלה בעיניהם, מזלזלים הם בה ולא מתענים, אזי בימי שני וחמישי, בשחרית בלבד ולא במנחה - יוציאו ספר תורה ויקראו בפרשת השבוע מפני שאין הקריאה בתורה להוציא ידי חובה את האחרים כקריאת מגילה, פרשת זכור וכיוצא, שנצריך שיהיה אדם המחויב בדבר, אלא בקריאת התורה הענין הוא רק להשמיע לציבור, לכן די ששומעים אף ממי שאינו מתענה

זמני כניסת ויציאת צום תענית אסתר

ועוד, כי לא שייך לדחות את התענית ליום ראשון, שהוא יום פורים - יום משתה ושמחה, שאסור להתענות בו.

2
זמני כניסת ויציאת צום תענית אסתר
אם חלה התענית בשאר ימי השבוע או בימי שני וחמישי במנחה, ויש רק כהן אחד ואינו מתענה, טוב שיצא הכהן מבית הכנסת ויעלה ישראל במקומו
מי פטור מהצום? צום תענית אסתר 2021
ויש מקילים לכל מעוברת, כל שנודע לה על ידי בדיקה רפואית שהיא בהריון
תענית אסתר
א א צום תענית אסתר 2021: זמני כניסת ויציאת הצום עיר כניסת הצום יציאת הצום אלעד 05:00 17:53 אשדוד 05:01 17:54 באר שבע 05:01 17:54 בית שמש 05:00 17:53 ביתר עילית 04:59 17:52 בני ברק 05:01 17:53 חברון 04:59 17:52 חיפה 05:00 17:52 טבריה 04:58 17:50 ירוחם 05:00 17:54 ירושלים 04:59 17:52 מודיעין עילית 05:00 17:53 מירון 04:58 17:50 נתניה 05:00 17:53 ערד 04:59 17:52 צפת 04:58 17:50 קרית מלאכי 05:01 17:54 רחובות 05:01 17:53 תל אביב 05:01 17:53 עשר עובדות על יום הצום המיוחד יחד עם סגולה: 1