בשנת 1982, בוצעה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והחברה הפכה לחברה ציבורית נכון ל-, נסחרת במסגרת בהיכל מותקנת קוביית לדים מרכזית בגודל 3 X 5 בה ניתן להשתמש לצרכים שונים, שידור, פרסום חסויות וכו'
סך דמי הגמולים בקרנות הגמל בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכם בכ- 200 מיליון ש"ח שאר מניות החברה מוחזקות בידי הציבור

מידע טכני

הפעלת הקובייה סאונד, תאורה ומסכים ע"י חברת "סימול" — לפרטים נוספים: מייק כהן 054-2616622.

5
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
מבטחים החדשה הייתה קרן הפנסיה הגדולה הראשונה שהנהיגה מסלולי השקעה המאפשרים לעמיתי הקרן לבחור באפיק השקעה בהתאם לתנאי השוק
מידע טכני
והכנסה שנתית דמי גמולים של כ 6 מיליארד ¤! בשנת , בעקבות החתימה על בנושא , זכתה החברה במכרז שערכה , ובמסגרתו היא מבטחת יחד עם קרנות פנסיה אחרות את מבוטחי פנסיית החובה במשק
מנורה מבטחים ביטוח
נתונים כלליים סוג חברה ציבורית חברת אם מנורה מבטחים החזקות משרד ראשי מגדל משה אביב, רמת גן ענפי תעשייה מוצרים עיקריים קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות אנשי מפתח יו"ר מועצת המנהלים: מר ערן גריפל, מנכ"ל: מר יהודה בן אסאייג, אקטואר ראשי: מר ישעיהו אורזיצר מנורה מבטחים פנסיה וגמל מ, היא החברה המנהלת הגדולה ביותר בישראל למוצרי פנסיה וקופת גמל
מונה ליו"ר זמני במקומו של מנחם גורביץ' ושימש בתפקיד זה במשך כשנתיים היכל מנורה מבטחים מציע לבאים אליו חניה מרווחת בחניון ממוחשב ונגיש לנכים באופן מלא וחדיש, המכיל 1,200 חניות לרכבים פרטיים ועוד 30 חניות לבעלי מוגבלויות
נכון לתום שנת 2015, החברה מנהלת נכסים בסך של כ-94 ש"ח, עבור כ-1 בשנת , בוצעה הנפקה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, והחברה הפכה לחברה ציבורית

מנורה מבטחים ביטוח

הקבוצה נמצאת בקשרים עסקיים עם כ-4,000 סוכני ביטוח מקצועיים ומיומנים, המעניקים שירותים ללקוחות החברה, בכלל רחבי הארץ.

1
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
בנוסף קיימת מעלית נוסעים נוספת בשער 10 לעליה לגלריית ההיכל ומשם אפשרות עליה ליציע ולאולם
מנורה מבטחים פנסיה וגמל
היכל מנורה מבטחים כולל יציע נגיש המכיל 23 מקומות לבעלי מוגבלויות + 23 מקומות למלוויהם
מידע טכני
כל שערי הכניסה להיכל נגישים ומעלית נכים נמצאת בסמוך שער 11, כאשר בזמן אירועים נמצא במקום סדרן המלווה את מי שנזקק לכך עד למקומו באולם
מידרוג העניקה לחברה המנהלת דירוג בקבוצת האיכות הגבוהה ביותר — MQ1 Investment Manager Quality Rating המשקף את איכות החברה המנהלת ועל פיו מוערכת החברה באיכות גבוהה מאוד וזאת בהתבסס על שקלול יכולות הניהול, היציבות העסקית והאיתנות הפיננסית בשנת 1963, נרכשה קבוצת מנורה מבטחים על ידי פישל פריש, ומאז היא מוחזקת על ידי בני המשפחה חתנו של פריש, מנחם גורביץ', החזיק בשליטה בחברה משנת 1983 ועד פטירתו בשנת 2013
בימי אירועים, עומד לרשות ההפקה כביש שירות המכיל כ-40 חניות ספקים, אנשי הפקה ומוזמנים מכובדים חברת "ניו בר שירותי מזון" הינה זכיינית המזון בהיכל מנורה מבטחים ומשרתת את קהל הלקוחות במגוון רב של פתרונות קולינריים יצירתיים באמצעות מותג הקייטרינג "Freestyle"

מנורה מבטחים ביטוח

המיזוג יצר את חברת "מנורה מבטחים".

19
ביטוח מנורה מבטחים טלפון מוקד שירות לקוחות 1900721248
סך הפרמיות שהורווחו ודמי הגמולים בפעילות חיסכון ארוך הטווח ביטוח חיים, פנסיה, , בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2015, הסתכמו לסך של כ-3
מנורה מבטחים
למבטחים החדשה הון צבור של כ 46 מיליארד ¤
ביטוח מנורה מבטחים טלפון מוקד שירות לקוחות 1900721248
מנורה מבטחים פנסיה מעניקה לעמיתיה רווחים גבוהים לאורך שנים על הצבירות לגיל הפרישה, תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה, כדי להבטיח ללקוחותיה ולבני משפחותיהם פנסיה גבוהה ככל האפשר אנחנו במנורה מבטחים פנסיה מאמינים כי למבוטחנו מגיע גם את השירות הטוב ביותר, לכן אנו מעמידים לרשותך את כל האמצעים הדרושים: 12 סניפי שירות בכל רחבי הארץ לסניפי מבטחים בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת