לתשומת לב, אי תשלום אגרה שנתית עשוי לגרור הטלת סנקציות משרדינו ממוקם בבית הטקסטיל רח' קויפמן 2 תל אביב
לסיוע נוסף נא לפנות למשרדנו חברה המבקשת להירשם במרשם החברות אשר תשלם את אגרת הרישום באמצעות המחאה — הטיפול בבקשת יתחיל רק לאחר קבלת אישור תשלום ממחלקת הנהלת חשבונות של רשם החברות, עד עשרה ימים מיום קבלת המסמכים באגף רשם החברות

אגרות רשם החברות

את האגרות ניתן לשלם בכל סניפי בנק הדואר בשובר מיוחד שנשלח לכל חברה, וכן באופן מקוון באתר רשם החברות.

אגרות רשם החברות
שותפויות בעד הגשת פרטים לשם רישום שותפות: א בשותפות כללית — 485 ש"ח ב בשותפות מוגבלת שאינה שותפות מוגבלת זרה 485 ש"ח על ההון המוגבל שעד 300,000 ש"ח1% אך לא פחות מ-485 ש"ח על ההון המוגבל שמעל 300,000 שקלים חדשים ועד 980,000 שקלים חדשים 0
אגרות רשם החברות
משרד המשפטים
אם החברה לא תתקן את ההפרה יהא עליה לשלם עיצום כספי בסך 7340 ש"ח
מר טשורני אופיר מוסמך כרואה חשבון וכעורך דין מספק מגוון שירותים משפטיים ופיננסיים ללקוחות המשרד בתחומי דיני חברות, מיסוי ועבירות כלכליות משרדינו מלווה ועוזר בגיוס כספים לחברות START-UP
את אגרת רשם החברות לשנת 2021 ניתן לשלם בסכום המופחת עד ליום 31 רשאי לדרוש תשלומו של העיצום הכספי מכל מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור או שהיה רשום בזמן ההפרה

משרד המשפטים

אני מרגיש שאני יכול לפנות בכל עת ולקבל ייעוץ והכוונה במהירות, בנעימות ובאופן מקצועי מדודו ומצוות המשרד.

6
אגרות רשם החברות
דודו הופיע כעד מומחה בתיק קשה ומסובך
אגרת רשם החברות
דודו השאיר עלי רושם עז והחלטתי להעביר את התיק שלי כעו"ד וכן תיקים של משפחתי, העוסקים בתחומי מסחר ויזמות, למשרדו
משרד המשפטים
המשרד מלווה חברות בהקמה וחברות HI-TEC
אגרת רשם החברות לשנת 2021 על פי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה חייבת בתשלום אגרה שנתית בשיעור ובאופן שקבע שר המשפטים בתקנות בנוסף מתמחה המשרד בדיני מקרקעין, הוצאה לפועל ודיני בנקאות
בפנקס השעבודים , לכל חברה — 45 ש"ח הכרתי את רו"ח דודו במסגרת עבודתי כעורך דין

משרד המשפטים

.

אגרת רשם החברות
משרד המשפטים
אגרות רשם החברות