בסך הכל תוכנן לערוך תא המפקד באזורים שקשה להגיע אליהם עד 20 בדצמבר 2020 שו"ת ציץ אליעזר, חלק ז, סימן ג

מפקד אוכלוסין 1931 של ארץ ישראל

במפקד 1983 נעשה שינוי בשיטת איסוף הנתונים מהתושבים.

24
אנציקלופדיה יהודית דעת
לדוגמה, טופסי המפקד מולאו על ידי ראשי הרואים בניפוח נתונים דמוגרפים מכשיר לשדרוג מעמדם הפוליטי, הכלכלי והחברתי; טופסי ההתפקדות הערבית עברו בדיקה חפוזה, ומספרי המתפקדים הבדווים נופח בשיטתיות
מפקד האוכלוסין של ארצות הברית
רמב"ם, הלכות תמידין ומוספין, פרק ד, הלכה ד
מפקד האוכלוסין של ארצות הברית
המפקד השני נועד לספור את האוכלוסייה במדינה החדשה וללמוד את מאפייניה
ב- 1662 פרסמה הכנסייה ספר ראשון של נפטרים בלונדון ביבליוגרפיה: כותר: מיפקד האוכלוסין מחברת: שם הספר: עורכת הספר: יפתח, אילה תאריך: 1990 הוצאה לאור: הערות: 1
בדיקה אחרונה ב-30 באוקטובר 2019 הוספתו של שאלון קצר למילוי עצמי במפקדים קודמים היה מילוי עצמי רק של השאלון המורחב הקטינה במידה רבה את העומס על הפוקדים ואפשרה להם להתמקד בתיקון טעויות ובהשלמת החסר

sensa katika Kamusi ya Kiebrania

סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר.

25
מפקד אוכלוסין מ
מפקד 1948, יצר את הבסיס לנתוני הסטטיסטיקה בארץ
מפקד אוכלוסין 1931 של ארץ ישראל
מפקד האוכלוסין במשפט העברי הרב אליעזר יהודה ולדנברג, חבר בית הדין הרבני הגדול, בחיבורו "קונטרס מפקד תושבים" 19, סוקר את צורות המפקד השונות בתנ"ך ופירושן, ובכלל זה הוא דן בהרחבה במפקד שעשה דוד ובתוצאותיו
מפקד קהילות הונגריה
צו המפקד קובע את התקופה, ההיקף והנושאים של המפקד; המשיבים על שאלוניו, וכן את הסמכויות המוקנות לסטטיסטיקן הלאומי במהלכו