שיטה זו היא לפי דעת התנא ודעת האמורא או המוזכרים בשלושת המקורות שהוזכרו לעיל עם זאת, אחרי נפילת המשטר הסובייטי, רוב השפות הללו עברו לשימוש ב, ואילו ב, אחרי ניסיונות רפורמה שלא היו פופולריים, נשאר האלפבית הקירילי הכתב הרשמי במדינה
المتصفح الذي تستخدمه لم يعد معتمدا النظام באלפבית זה, כמו באלפבית הפיניקי, היו 22 המייצגות בלבד ולא רק מאוחר יותר החל השימוש ב , ומשום כך הוא מסווג כ""

The Center for Educational Technology

ואומרים כי הצורות הם מקלו של אהרן שקדים ופרחים, והצורה השנית צנצנת המן.

אלפבית אוגריתי
ואילו התנא סבור שהכתב המרובע שימש מאז ומעולם, ואילו הכתב הפיניקי מעולם לא היה בשימוש
האותיות בעברית
גם האות האחרונה שצורתה או נקראת , כלומר סימן, כיוון שזהו הסימן הפשוט ביותר שאינו או
אלפבית קירילי
ואכן, ה המשיכו להשתמש באלפבית העברי הקדום, והוא עדיין בשימוש אצלם , ואילו את הכתב המרובע, אותו אף הם ייחסו לעזרא — כינו בלעג "כתב עזרא הארור"
לאחר כישלון מרד בר כוכבא פסק השימוש בכתב העברי הקדום ביהודה וגם השפה העברית חדלה מאז להיות שפה מדוברת , אולם בשומרון חל תהליך הפוך, והכתב היהודי המרובע נזנח לטובת הכתב העברי הקדום, שהתפתח עם הזמן לצורה הייחודית של בכתובת שהתגלתה ב, ב מ ובאוסטרקון מ הקדים הסופר את האות פ' לאות ע'
ביהודה למשל נעשה בו שימוש במטבעות שנטבעו על ידי המלכים , בהם מופיעה לרוב הכתובת בכתב עתיק זה הוא מתבסס בחלקו על ה

האותיות בעברית

הכתב עצמו הוא ממשפחת כתבי היתדות.

הכתב העברי הקדום
העברית המקראית בתקופת בית ראשון כללה בנוסף לעיצורים אלה גם את ה, וישנן עדויות עקיפות לכך שלפחות בחלק מניבי העברית נשמרה גם ההבחנה בין חי"ת וע"ין ל
אלפבית אוגריתי
כל מילה הופרדה מהמילה הקרובה לה באמצעות יתד קטנה
אלפבית אוגריתי
האות האחרונה בלוח האלף-בית פורשה כשׂין שמאלית, וכתובה באופן דומה לסמ"ך הפיניקית קו אנכי ודרכו שלשה קווים אנכיים, המסמלים אידרה של דג
ולא פסקו ישראל מלהישמר בזה, והיו אגרותיהם וחיבורי חכמותיהם וכתבי חול שלהם בכתב עברי לבד, ולכן תמצא חרות תמיד על שקלי הקודש דברים של חול בכתב עברי, ולא תמצא כלל אות אחת מזה בכתב אשורי בדבר משאריות ישראל, לא בחריתת מטבע ולא בחריתת אבן, אלא כל זה בכתב עברי"
האלפבית הקירילי עוצב לצורתו המודרנית בשנת ב, בזמן שלטונו של דעה חולקת מובאת על ידי התנא , לפיו הכתב המרובע הוא הקדום ובו נתנה תורה, ואילו הכתב הפיניקי נקבע רק לאחר שהכתב המקורי "נשתכח" מהיהודים עקב חטאיהם, עד שהוא הוחזר על ידי עזרא

אלפבית קירילי

האלפבית הקירילי אומץ לכתיבה בכ-50 , רובן בתחומי , , ו.

26
אלפבית אוגריתי
שניים מאותיות אלו דומות לאות דל"ת וה"א שלשה קווים אנכיים או אופקיים , האחת עם סיומת הדגשה והשנייה עם יתד קטנה בתחתיתה
The Center for Educational Technology
כמו כן בראשית העת החדשה עלה העיסוק ב, ודבר קיומם של מטבעות עם כתובות עבריות עתיקות כמו גם פיניקיות הופץ ונחקר, אם כי מטבעות עם כתובות עבריות היו ידועות כבר בימי הביניים
האותיות בעברית
Windows 10 or newer Windows 7 or newer Technical support: sunday to thursday between 8am and 8:30pm, and friday between 8am and 1pm GMT+2 +972-3-6200622 or يتم دعم الموقع على المتصفحات Chrome نسخة الإصدار الأخير و Edge نسخة الإصدار 42 وما فوق