המשתמש מתחייב בזאת, להבטחת אספקה מהירה של המוצרים, וללא תקלות, להקפיד על הזנת פרטים מלאים, מדויקים ונכונים בסיום ההזמנה יהא על המשתמש לאשרה
הקבוצה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים

תיק קלאצ’ קימברלי

בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים והנחות.

2
תיק קלאצ’ קימברלי
ביטול עסקה על ידי החברה 11
הודיס: תקלת אשראי וטענות לבעיות בשירות הלקוחות
הודיס — Hoodies היא רשת של אופנה מהירה המוכרת בעיקר פריטי בייסיק לילדים, נוער וגם למבוגרים
תיק קלאצ’ קימברלי
מסירת מידע לצד שלישי 4
אין אפשרות להחליף בסניף אילת ובסניפי האוטלט של המותג הודיס — Hoodies — שירות לקוחות — כתובת דואר שירות לקוחות הודיס — Hoodies — כתובת דואר: העמל 24, ראש העין
כל נושא השימוש וסליקת כרטיסי האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימוש בשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה אשר הינם בהתאם לתקנים בינלאומיים אנחנו פועלים באופן שוטף על מנת לוודא שהפרטים המופיעים באתר זה עדכניים ונכונים

הודיס: תקלת אשראי וטענות לבעיות בשירות הלקוחות

במקרה של שינוי נקודת החלוקה, תימסר ללקוח הודעה בתוך 8.

26
הודיס
לקוחות מתלוננים על תקלות בהזמנות דרך אתר האינטרנט של החברה ועל חוסר מענה או מענה חלקי וקלוקל בשירות הלקוחות
הודיס
מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה אך ברצונך ובהסכמתך החופשיים
הודיס: תקלת אשראי וטענות לבעיות בשירות הלקוחות
חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך
ידוע למשתמש, כי הקבוצה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר בחנויות הרשת שלה
מובהר כי במקרה של החזרת מוצר כאמור בס"ק זה, בעסקה שבוצעה באמצעות paypal, הרי שעם קבלת המוצר על ידי החברה מחברת השליחויות, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעת החברה, ובכפוף לדין, ולאחר שנמצא כי המוצר שהוחזר קרי, תכולת החבילה שנמסרה על ידי המזמין לשליח תואם לחשבונית העסקה, תעביר החברה ל- paypal אישור לזיכוי חשבון המזמין אם הנך קטין ולא קיבלת הסכמת הורה, או אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע כל פעילות באתר

תיק קלאצ’ קימברלי

עלות המשלוח תיקבע בהתאם לאזור השילוח, ובהתאם למחירון העדכני של חברת השליחויות.

המלצות על יצרן סוככים
בנוסף, ובהתאם למטרות המאגר, רשאית הקבוצה לעשות שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות, ואף למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו
המלצות על יצרן סוככים
מבלי לגרוע מכלליות אמור לעיל יובהר כי הבדלים בגוון הצבע של המוצר בתמונה המופיעה באתר, לעומת גוון הצבע של המוצר בפועל, לא ייחשבו כאי התאמה כאמור
תיק קלאצ’ קימברלי
זיכוי המזמין, במקרה של החזרת המוצר כאמור, ייעשה במעמד החזרת המוצר לסניף, או במועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לדין כלומר, לא יאוחר מ-21 ימים ממועד מתן הודעת הביטול כאמור , וזאת בכפוף להצגת חשבונית עסקה, ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 9