מי שרשאים לבקש זאת הם ההורים, בית הספר או הרשות המקומית כל הזכויות שמורות לעמותת קשר- הבית של המשפחות המיוחדות
על מנת להביא לכינוס הוועדה יש לפנות אל מנהל המחוז במשרד החינוך מי מופנה לועדות זכאות ואיפיון? אל ועדת הזכאות והאפיון יכולים ההורים להגיע מלווים על ידי איש מקצוע מטעמם, כגון פסיכולוג, רופא ואף עו"ד אשר ישמיע את קולם בפני הוועדה וישמור על מימוש זכויותיהם וזכויות ילדם בפני הוועדה

ועדות זכאות ואפיון

הערה: שיתוף פעולה בין בית ספר בחינוך המיוחד לבית הספר בחינוך הכללי.

15
מה עושים עם ההחלטה בוועדת זכאות ואפיון?
יש לשלוח זימון להורים 14 יום לפני מועד הוועדה, וניתן לדחות אותה פעמיים טרם קבלת החלטה ללא ההורים
מה עושים עם ההחלטה בוועדת זכאות ואפיון?
הוועדה תזמין את הורי התלמיד ואת התלמיד ותמסור להם, לפחות 14 ימים לפני מועד הדיון, כל מסמך שנמצא בידי הוועדה ועשוי לשמש אותה בדיונים ובהחלטה
הכלה והשתלבות בחינוך
הצהרת סלמנקה משקפת את תהליך השינוי שעברה החשיבה החינוכית בהקשר של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בעולם המערבי וגם בישראל
ומתוך ההכרה כי מענים שונים לתלמידים שונים מעניקים ערך מוסף לכל ומקדמים את כולה הוחלט כי ההורים שעליהם האחריות לטובת הילד ובידיהם מרב הידע ביחס לצרכיו של ילדם יקבלו את ההחלטה בדבר סוג המסגרת המתאימה בעבורו
בית הספר נדרש לשינוי ארגוני ולהנגשת חינוך חינם איכותי לכל הילדים בעלי המוגבלויות בקהילה בה הם חיים ניתן גם להציג בדיון עצמו כדאי להכיר: מיום קבלת החלטה ופרוטוקול יש 21 יום להגשת השגה, כאשר ניתן לצרף או להציג בדיון מסמכים נוספים לאלו שהיו בפני וועדת זכאות ואפיון

מתי ניתן לכנס ועדת אפיון וזכאות חריגה?

לאחר מכן, הבקשות ייחשבו כבקשות לועדה חריגה.

22
הכלה והשתלבות בחינוך
וזאת בשונה מהתמקדות בקבוצה מסוימת שאותה מבקשים לקדם או לשנות
חוקים ונהלים
חשוב: אם אתם רוצים לציין מסגרת חינוך מיוחד ספציפית, אתם יכולים לנמק ולהוסיף מסמכים לטופס בחירת הורים, כמו גם לבדוק מול וועדת שיבוץ החינוך המיוחד ברשות
ועדות זכאות ואפיון עבור תלמידי/ות עם אוטיזם לקראת שנת
חלק מהנספחים מופק על ידי המערכות הממוחשבות של הוועדות השונות וניתן לצפות בהם בחוזר המנכ"ל
מוזמנים לפנות בכל עת וללא עלות — וצוות המומחים שלנו ישמח לסייע! ההכלה מעוגנת בחוק ביחד עם העקרונות למניעת אפליה סדרת המענים מאפשרת לכל תלמיד להתקדם ולממש את יכולותיו, למצוא עניין, להרחיב את כישוריו החברתיים ולהעשיר את עולמו הרגשי
רק אם אין אפשרות מתאימה, ישובץ הילד למסגרת הנמצאת מחוץ לתחום של אותה רשות מקומית כמו כן ניתן להפנות גם תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל אשר עבר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו במוסד החינוך, והמוסד אינו בטוח לגבי רמת תפקודו

מה עושים עם ההחלטה בוועדת זכאות ואפיון?

לוועדה יהיו כלים מקצועיים לבחינת הצרכים הייחודיים של התלמידים.

4
ועדת זכאות ואפיון
התקיימו מפגשי למידה עם מחוזות אחרים ליישום הרפורמה
הכלה והשתלבות בחינוך
מה זו ועדת זכאות ואפיון? הֲכָלָה והשתלבות היא תפיסה העומדת בבסיס מודל ההכלה או ההכללה המיישם את הטענה כי עם צרכים מיוחדים הוא שווה זכויות לכל ילד אחר, ועל כן זכותו הבסיסית היא יחד עם עמיתיו, בני אותה קבוצת בתוך מערכת חינוך אחת, וככל שניתן אין להדירו למסגרת נפרדת
הכלה והשתלבות בחינוך
עקרונות אלו גזורים מהתפיסה ההומניסטית, המחויבת לאפשר לכל בני האדם חיים אנושיים של כבוד המסמך מדגיש את הצורך בגמישות ובפתיחות למגוון הן בהקשר המבני הן בהקשרים אחרים כגון: הצבת מטרות ובחירת יעדים המאפשרים לכל תלמיד לקבל הזדמנויות מיטביות לחינוך ולהתפתחות