מעדוועדיווקא ר' נחמן האט געוואוינט אין הוסיאטין ביי זיין שווער ביז זיין שווער האט חתונה געהאט צום צווייטן מאל, אין יאָר , האט זיך ר' נחמן געצויגן נעבן מעדוועדיווקע א שטעטל נעבן הוסיאטין, צוביסלעך איז ער געווארן אלס מער און מער באקאנט, די מאסן מענטשן זענען זייער נתפעל געווארן פון זיין קלוגשאפט, ערליכקייט, און ספעציעל פון זיין וועג וויאזוי ער האט געלערנט וויאזוי צו דינען השי"ת, עס האבן זיך אין מעדוועדיווקא צוזאמען גענומען די דארפס לייט און מען אפגעמאכט אים צו געבן יעדע וואך א רענדעל ער זאל דארט זיך אויפמאכן זיין רבי'שע הויף און פראווען Reb Nachman first ordered the two manuscripts of the book Sefer HaNisraf to be destroyed in a bargain for his life during a phase of his tuberculosis which preceded his death by two years
רבינו הקדוש בן שמחה, הוא הוא הנשר הגדול, אשר כל העולה על כנפיו, יכול להתרומם מעל המיצרים החונקים של הזמן והמקום, ולהתקרב אל השם יתברך מסתמא היה נכנס להקטנים במעלה, כגון עניים וכיוצא

קבר רבי נחמן מברסלב

מען האט אים באערדיגט אין אומאן.

4
תמונה של רבי נחמן מברסלב
שפעטער ווען ער שוין געבראכן די תאוה אינגאנצן האט ער געמוזט עסן ווייל זיין גוף האט עס פארלאנגט אבער זיין גוף איז שוין נישט געווען געוואנט צו עסן, און האט זיך געמוזט באגענוגן מיט גאר א ביסל
ברסלב מאיר. ייעוץ רוחני חיזוקים ותפילות 100% רבי נחמן מברסלב
אולם המועד שבו מתרחשת העלייה ההמונית ביותר הוא ראש השנה
קבר רבי נחמן מברסלב
ר' נחמן האט זייער געליבט א גאנץ לעבן די טייערע רייד פון זיין פעטער
אין יאָר איז געבוירן געווארן זיין דריטע טאכטער ער פלעגט זיך פירן אז די עסן וואס זיין ווייב פלעגט שיקן צו אים דורך שמש, האט ער געהייסן דער שמש זאל עס אויפעסן
ההתכנסות מכונה "" או בקיצור "קיבוץ" ער פלעגט לערנען מיט א אויסערגעווענליכע התמדה און מיט א שנעלקייט, אין א שעה האט ער געלענערט עטליכע דפים פון שולחן ערוך מיטן די מפורשים, בשעת מענטשן פלעגן זיך גרייטן צום דאוונען האט ער שוין געפארטיגט פיר בלאט גמרא

נחמן מברסלב

אין שיחות הר"ן און אין זיינע ספרים חיי מוהר"ן האט ער דערפון אסאך גערעדט, ער האט געזאגט צו קומען צו מיר אויף ראש השנה איז א גרויסע חידוש, דאס האב איך נישט מקובל פון מיינע גרויסע עלטערן דער בעל שם טוב און ר' נחמן פון הארידענקא נאר השי"ת האט דאס מיר געגעבן א מתנה, איך ווייס וואס ראש השנה איז, די גאנצע וועלט ווענדט זיך אין מיין ראש השנה.

5
ברסלב מאיר. ייעוץ רוחני חיזוקים ותפילות 100% רבי נחמן מברסלב
ראש השנה ביים צדיק ביי ר' נחמן פארנעמט זייער א גרויסע ארט צו זיין ביי אים אויף ראש השנה
נחמן מברסלב
Reb Nachman himself did not found a dynasty; his two sons died in infancy and he appointed no successor
ברסלב, ספרי רבי נחמן מברסלב, ספרי ברסלב
אמאל האט ער געטראכט און געזען אז ער האט דאך א גלוסטקייט פון עסן, האט ער געטראכט אז ער קען זיך נישט אינגאנצן אויסארבייטן דערמיט, טא פאר וואס זאל ער זיך פלאגן אומזיסט ליבערשט זאל ער עסן געהעריג צו האבן כח דינען השי"ת, האט ער געבעטן ביי השי"ת זאל אים ווייזן א וואונדער ער וויל זען די דריי אבות האט מען אים געזאגט פון הימל ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ווען דו וועסט זיך משדד זיין דיינע בהמיות די וועסט צוברעכן דיינע תאוות וועסטו זוכה זיין צו עש"ב די קדושה פון דריי אבות, פון דאן אהן האט ער זיך אינגאנצן צובראכן די תאוה