לאחר 3 שנים שב לירושלים ושוב לימד בבית הספר "למל", בד בבד לימד שפות ב בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014
בשנת נמנה עם חברי הוועד הראשון של "אגודת מדיצינית עברית ביפו" בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014

לוקיישן לצילומים: מנזר מר אליאס

לד"ר אליהו כהן ואשתו שרה היו 5 ילדים: ד"ר , פרידה נפטרה ב- ונקברה ב בירושלים , בן ציון נפטר ב- ונקבר בבית הקברות בפתח תקווה , נתן נפטר במרץ ונקבר בבית הקברות בפתח תקווה ויוסף נפטר בפברואר ונקבר בבית הקברות בפתח תקווה.

פרשת אורון שאול
חמאס טען במהירות כי לכד את חייל צה"ל בשם אורון שאול, וגיבה את טענתו בהצגת התצלום והתעודות של החייל
לוקיישן לצילומים: מנזר מר אליאס
בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014
פרשת אורון שאול
בדיקה אחרונה ב-20 באוקטובר 2014
בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014 בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014
בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014 המשא ומתן המתמשך לחילופי אסירים פלסטינים שנעצרו בישראל בגופות של שני החיילים היה מוקד לסיקור עיתונאי בינלאומי

אליהו אליעזר שאול כהן

עם שחרורו ב-1916 הוזמן שוב לעבוד כרופא המושבה בפתח תקווה ושימש בתפקיד עד מותו ב,.

11
פרשת אורון שאול
באוגוסט סיים את לימודיו עם כתיבת עבודת גמר בנושא
לוקיישן לצילומים: מנזר מר אליאס
בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014
לוקיישן לצילומים: מנזר מר אליאס
בדיקה אחרונה ב-15 באוקטובר 2014