עוגמת נפש אשר לדרישת ה"ה כהן לפיצוי בגין עוגמת הנפש ואי הנוחות שנגרמה להם — אכן נראה כי בדירה דנן אירעו ליקויי בנייה של ממש, שלא תוקנו באופן שלם משך תקופה ממושכת עד עתה המשיב מס' 26 שימש כפועל בענף הבנייה ונהג טרקטור
איננו מוצאים מקום להתערב בממצאים העובדתיים שקבע בית הדין האזורי בעניין זה, הן משום שאין דרכה של ערכאת הערעור להתערב, בדרך כלל, בממצאים אלה, והן מהטעמים שטענה החברה כך גם הימנעות אחים אוזן מלהעיד את מר ארז שריקי, הקבלן המבצע ברוב התקופה, לו יוחס ביצוע חלק ניכר מחריגות הבניה הנטענות, או את העובדים שאחרים שנזכרו בשמם, משמשת כראיה נגד האחים אוזן

אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע

מי שהפעיל את האתר בכל מובן הוא הנתבעת.

14
מתתיה ואח' נ' אחים אוזן חברה לבניה ואח'
העבודה בוצעה לפני שנמסרה החזקה בדירה
כל המכרזים והפרויקטים בתכנית מחיר למשתכן
נטען, כי מר מיכאל אוזן הדריך את בן עמי כבר בשלבי הביצוע כיצד לפתוח את החלל ואילו קירות ניתן להסיר במסגרת זו, ואילו לא
אחים אוזן חברה לבניה קבלני בניין בבאר שבע
המשיב 13 החל את עבודתו אצל המערערת ביום 11
בהתאם לכך, תואמו עם הצדדים 11 מועדים לשמיעת חקירות ועדויות — יום דיונים אחד לחקירת המצהירים מטעם האחים אוזן; 3 ימי דיונים להעדת וחקירת עדים מטעם האחים אוזן אשר מטעמם לא הוגש תצהיר אוזן הודיעה כי בכוונתה לחקור עשרות דיירים נוספים על עשרות הדיירים שהגישו תצהיר מטעם עצמם בהליך ; 4 ימי דיונים לחקירת הדיירים הנתבעים אשר הגישו תצהיר; 2 ימי דיונים לחקירת מומחה בית המשפט שוריין מועד נוסף לחקירת מומחים נוספים מטעם אחד הצדדים שבסופו של דבר לא נחקרו אודותינו האחים אוזן הוקמה ב- 1990 ע"י שמעון, יורם ומיכאל אוזן, ומתמחה בייזום, ניהול ושיווק פרוייקטים בתחום הנדל"ן
ניהול והשקעות בע"מ 34 8,102

מתתיה ואח' נ' אחים אוזן חברה לבניה ואח'

לטענת ארביב, החשבון נועד לצורך חישוב קיזוז התמורה מהדירה.

2
בית המשפט המחוזי בירושלים 31 14
עוד ציין כי בחדר הסמוך למחסן הותקן ריצוף אלכסוני, ואותו ריצוף הותקן ברצף גם במחסן, באופן זהה
57661
חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט על פי חוות דעתו ההנדסית של המומחה מר צבי רון, הנתונים שהוצגו לפניו מלמדים בסבירות גבוהה כי עבודות השינויים גם במקרה זה בוצעו על ידי האחים אוזן
מתתיה ואח' נ' אחים אוזן חברה לבניה ואח'
המומחה לא מצא כי תוספות אלו גרמו נזק לבניינים וליציבותם