הרשלר נפטר כמה שעות מאוחר יותר מפצעיו ראש הממשלה ו, , הקים בתחילת מועצה ציבורית להנצחת הנופלים, וזו המליצה, בהתאם למה שהונהג על ידי צה"ל בשנה הקודמת, לקיים את יום הזיכרון בצמוד ליום העצמאות
סמוך ליום העצמאות היה "יום עציון" דברי ההסבר להצעת החוק מנמקים זאת: "מוצע לעגן ימים אלה בחקיקת יסוד נוכח מעמדם כמרכיב יסודי בזהותה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

המנהג התפתח שם לאחר , בהשראת השיר "".

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
הסיבה הנפוצה שנחקקה בתודעה הלאומית בקביעת תאריך יום הזיכרון לפני יום העצמאות היא לתזכורת הנופלים שנתנו את נפשם למען הארץ, ועקב סיבה זו שחלחלה עמוק לתוך התודעה הישראלית, נקבע הדבר על ידי הכנסת בחוק, שבתחילתו נאמר: ביום הזיכרון תהא בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; ה על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; יקוימו אזכרות ועצרות-עם; ייערכו טקסי התייחדות במחנות צבא-הגנה לישראל ובמוסדות חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
אנסה להציע שיקויים "יום עציון", בהיותו שיא בהקרבת העם לגאולה, מתוך כך הולם הוא להיות ליום אזכרה והתייחדות כללי לכל הנופלים על מזבח השחרור, וכן בגלל היותו סמוך ליום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
למה חללי הטרור אינם כלולים ב הלאומי של המדינה שקראה להם לחיות חיי שיגרה, חיים נורמליים בנסיבות לא נורמליות? בשעה שמונה בערב נשמעת ברחבי הארץ בת דקה אחת, המתחילה רשמית את אירועי יום הזיכרון לטענתו, במשך כל השנה השנייה למדינה נדחה מועד קביעת היום שוב ושוב, וכאשר יום העצמאות התקרב, הבחין הרב כי לא נקבע ליום הזיכרון מועד, ומכיוון שלא נשארו ימים, הוצמד יום הזיכרון ליום העצמאות
מניין זה כולל את כל מי שנהרג או נפטר מכל סיבה שהיא בהיותו בשירות מערכת הביטחון, ולא רק הרוגים בפעילות מבצעית ולא את האזרחים שנרצחו בפעולות טרור הטקס נערך ברחבת האנדרטה לזכרם ב בירושלים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

בשנים האחרונות הועלתה הצעה של חלק מהמשפחות השכולות לבצע הפרדה של יום אחד בין מועד יום הזיכרון ויום העצמאות על מנת למתן את המעבר מיגון לשמחה, בעוד חלק אחר מהמשפחות מתנגד לכך, בטענה שהיום הזה מיועד לציבור ולא למשפחות.

5
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
טקס הזיכרון ל מתקיים בערב יום הזיכרון ב בירושלים, במעמד , משפחות הנופלים, עובדי משרד החוץ ונציגי המוצבים בישראל
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
קיום האזכרות לצד החגיגות היה קשה מבחינה רִגשית, והיו מהמשפחות השכולות שחשו שלא מכבדים את קרוביהם בצורה נאותה, ולכן דרשו לייחד יום מיוחד לזכר הנופלים
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ה מציב דגלון שכזה על קברו של החלל האחרון שנקבר עד אותו מועד ב בירושלים