הסמל כולל את מנורת שבעת הקנים, כפי שהיא מופיעה בתבליט על ב כמוקד הסמל, ומשני עבריה ענפי , ותחתיה המילה "ישראל" בעברית מלבד סיני, שהחזירה ישראל למצרים במסגרת , ורצועת עזה, שממנה , המשיכה ישראל לשלוט בשאר השטחים האמורים
על אף היותו מועמדה של הקואליציה, אלון זכה ל-57 קולות לעומת 61 קולות שניתנו ל מטרתה המוצהרת של ההתקפה הייתה הגנה על יישובי צפון הארץ מהתקפות המחבלים, בעיקר מטעם ארגונים פלסטינים שהתרכזו ב, באזור שכונה בישראל ""

חנינה מאת נשיא מדינת ישראל

היא נס — ועל הנס הזה צריך לשמור מכל משמר.

30
מעמד הנשיא, בחירתו וחסינותו
לאחר שאישרה הממשלה הצעת אחד השרים כהחלטה, היא הופכת להחלטת ממשלה ועל השרים לבצעה
ישראל
שתי קבוצות נוספות שחזרו את ההישג: בעונת ובעונת והפועל תל אביב בעונת
נשיאי מדינת ישראל
היה מראשי ביישוב, ובשנים — שימש כיושב ראש , שהייתה "ה" של היישוב היהודי בארץ, או ממשלת "המדינה שבדרך" ממשלת מדינת ישראל שטרם הוקמה ואף טרם נקראה בשם
להבטיח את חופש הביטוי - ולמנוע, בכל מחיר, את חופש השיסוי המכירות מכניסות רווחים ומטבע זר למדינה, ומשפיעות על המשך המחקר הפיתוח
אף על פי שב התחייבו החותמים לכתיבת בתוך מספר חודשים, עד היום לא נכתבה חוקה לישראל, וזאת בשל חילוקי דעות פנימיים בנוגע לאופיה של המדינה במהלך כהונתו של שזר התקבלה לראשונה החלטת ועדת הכנסת למנות ממלא מקום ליו"ר הכנסת מבין סגניו, על מנת שמקרי היעדרות משותפת של הנשיא ויו"ר הכנסת מהמדינה לא יותירו את מדינת ישראל ללא ראש מדינה נוכח

הבחירות לנשיאות ישראל (2021)

ב-15 בספטמבר 2020, נחתמו ב ו, הסכמי שלום בין ישראל ל ול כחלק מ, וב-23 באוקטובר 2020 הוכרז על.

3
ישראל
נשיאי מדינת ישראל
להפתעתם, הללו התבקשו על ידי מחלקת המודיעין של רשות המסים, למלא טפסים הדורשים מהם גילוי מלא על נכסיהם והמס בהתאם
הבחירות לנשיאות ישראל (2021)
השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של הרשות המחוננת, ואין בידינו לערב שיקוליה של זו בשיקולינו שלנו"