הצטרפות לביטוח הינה בדרך קלה ובסיומה תשלח הפוליסה לכתובת המייל שלך התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה
הצטרפות לביטוח הינה בדרך קלה ובסיומה תשלח הפוליסה לכתובת המייל שלך רשימת ענפי הספורט האתגרי תעודכן מעת לעת על פי הרשימה המופיעה באתר החברה

מידע על לחיות עם הכאב

רשימת ענפי הספורט האתגרי תעודכן מעת לעת על פי הרשימה המופיעה באתר החברה.

26
צור שמיר: לאומי, הפניקס וארקין ירכשו 20% מביטוח ישיר
על מנת להקים ולנהל את הפעילות החדשה בצורה יעילה גייס אלון את גלעד שמחוני, שיכהן תחתיו כמנהל פעילות הביטוח בקבוצה
כתבה
בעקבות התוצאות הכספיות הטובות תחלק החברה דיבידנד בסך כ-120 מיליון שקל, שממנו תיהנה בעיקר בעלת השליטה - חברת ביטוח ישיר של משפחת שנידמן
צור קשר
בקודקוד הפירמידה בת שלוש השכבות נמצאת חברת ההחזקות , המחזיקה ב-76
ישראכרט דיווחה הבוקר ג' כי עוד נמסר כי הערכות החברה עלולות להתממש באופן שונה, ואף מהותית, מכפי שנחזה, וזאת, בין היתר, לאור שינויים לא צפויים בשוק הביטוח, וכתוצאה, בין היתר, מהתממשות גורמים נוספים שאינם בשליטת החברה, לרבות תחרות בתחום
הכיסוי בגין תכנית זו מוגבל לרכב אחד בלבד התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה

מידע על לחיות עם הכאב

אלון ימשיך לכהן בתפקיד עד סוף השנה.

24
הפניקס
לאחר מכן תתבצע העסקה, כש , ואיש העסקים מורי ארקין ירכשו 20% ממניות ביטוח ישיר בדרך של הקצאה, תמורת סכום של 390 מיליון שקל, המשקף לחברה שווי של 1
ביטוח נסיעות
איי נהנתה אשתקד מפרמיות בהיקף של כ-2
כתבה
התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה