פעילותה זו השפיעה על מדינות באירופה ומדינות דוברות אנגלית נוספות ובמיוחד ארצות הברית ארגונים אילו הובילו להתפתחות מקצוע הסיעוד לכיוונים אקדמיים ולהוצאת בתי הספר המסורתיים אל מחוץ לכותלי בתי החולים
עם האקדמיזציה של מקצועות מסוימים בשלהי , הפך גם מקצוע זה למקצוע אקדמי, הנלמד ב בתחום ה מעמדים אלה מנוצלים בדרך כלל לסיכום מבצעי ההכנה לי' שבט, ולהענקת הפרסים והתעודות למצטיינות

אח מוסמך

.

10
אחות תמימים
בקבוצה ישנם שיעורים ותוכניות מיוחדות כדוגמת בנקאט ופאנלים
נשי ובנות
עם אימוצה של ה כדת הרשמית של , הוצאה הוראה על הקמת בית חולים בכל
נשי ובנות
העוסקים בתחום גם משתתפים בעיצוב מדיניות בריאות, ניהול מערכות בריאות ובחינוך
ב, בדומה למדינות המערב, קיימות תוכניות להכשרת אחיות מוסמכות אקדמאיות בתחילת המאה העשרים קמו גופים וארגוניים מקצועיים כמו ANA איגוד האחיות האמריקאיות , ICN ארגון האחיות הבינלאומיות
במוסדות רפואיים האחיות והרופאים עובדים במקביל לצורך ריפוי החולה, בהתאם למחלקה ולהתמחות מודעה המזמינה ליום עיון של הארגון הארגון הוקם בשנת על ידי גברת יפה קדוש, שמו לקוח מאגודת שנוסדה ב על ידי בשנת , והוא מפעיל כיום כשמונים סניפים בקהילות חב"ד ברחבי הארץ

נשי ובנות

הינכם מוזמנים להרחיב אותה במהלך חודש תשרי פועלת קבוצה אחות התמימים שבה משתתפות מעל 300 בנות.

20
אחות תמימים
המוסמכות במקצוע זה המשיכו להקרא אחיות על שם הנזירות אחיות המנזר ששימשו בתפקיד זה לראשונה
אח מוסמך
העלון מכיל 8 עמודים ונכון לשנת הפיק הארגון למעלה מ-70 עלונים
אחות התמימים בארץ הקודש
היקף סכומי הכספים המחלוקים במסגרת מבצע זה, עשויים להגיע לעשרות אלפי דולרים בשנה, הממומנים בעיקרם על ידי הנגיד החסידי הרב