בדרך כלל כל מעשי הרצח מוגדרים ככאלו אך בדיעבד רצח המוני במטרה להשיג רווח רצח המוני במטרה להשיג רווח יכול להיות לצורך השגת ירושה, או השגת דמי ביטוח החיים של הנפגע, או השתלטות על רכושו כתוצאה ממותו, או בגלל סכסוך כספי כלשהו
אחד נדון ל-14 שנים והשניים ל-10 על-כן ניתן לומר כי בכל הנוגע לרציחות שאותרו כאמור, וככל הנראה מרביתן ככולן אותרו, הרי התוקף הפנימי של המחקר הוא גבוה מאד וניתן ללא קושי רב לבדוק את הנתונים ואת תהליך המחקר

רצח המוני בישראל

לפיכך הוצאתן מגדר המחקר מהווה נקודת תורפה כבדה לתוקף הפנימי שלו, זאת לנוכח העובדה כי בשל הגדרה זו נותרו בגדר המחקר כ- 30 מקרים בלבד.

רצח המוני בישראל
לעתים נדירות מאד הוא מתבצע על-ידי נשים
רצח המוני בישראל
כל זאת בכפוף להגדרתי את התופעה במחקר דנן ממנה הוצאו כל מעשי הטרור נגד ישראלים, שבוודאי מניינם מאז הקמת המדינה עומד על מאות אם לא אלפים ומספר הנפגעים עומד על אלפים אם לא רבבות
רצח המוני בישראל
נקמה כלפי קבוצה יכולה להיות על רקע של נקמת דם — כתפיסה תרבותית או כאידיאולוגיה
בישראל רק 2 רוצחים נמצאו חולי נפש אין קשר משפחתי בין הרוצח ובין הנרצחים
טענת ההגנה שלהם על מילוי פקודה נדחתה שיעור הצעירים הנרצחים מתחת לגיל 20 הוא יחסית גבוה למקרי הרצח הרגילים ועומד על 34%

רצח המוני בישראל

זוהי קטגוריה יחסית נדירה וחלקן של הנשים בה הוא יחסית גבוהה לשאר הקטגוריות.

13
רצח המוני בישראל
הגברים השתמשו בנשק חם — אחד היה איש צבא לשעבר והשני שוטר
רצח המוני בישראל
אחד שלא היה אחראי למעשיו והשני לא היה כשיר לעמוד לדין אברהם עזרא שזרק רימון לדיסקוטק בנתניה בשנת 1975 ורצח 6 בני אדם ופצע 26 נוספים ויריב ברוכים ששרף למוות בשנת 2000 בתל אביב 4 נשים
רצח המוני בישראל
עמי פופר רצח כשהיה היה בן 21, בתאריך 20
מאפייני הרוצח ההמוני וקורבנותיו ההבדלים בין הרוצח ההמוני והרוצח הרגיל הם מהותיים ואינם רק כמותיים לאחר הרצח היא ניסתה להתאבד באמצעות חיתוך ידיה ותליה, אך קרובים הצילוה
רוצח אחד "מאמין" שהוא ממלא פקודה או שהוא "מאמין" שהוא גואל את עמו מסכנה איומה ועל-כן מעשהו אינו בגדר רצח מבחינתו, ורוצח אחר "מאמין" שהוא מציל את האנושות מכליה ועל אחת כמה וכמה מעשהו מבחינתו אינו רצח שליש אחר מהרציחות ההמוניות בישראל הסתיים במעצר התוקף על אתר

רצח המוני בישראל

לעומתו, יריב ברוכים לא הועמד לדין לאחר שנקבע כי בעת המעשה היה חולה נפש.

רצח המוני בישראל
מכאן גם השיעור הגבוהה של הנרצחות — 45% מככל הנרצחות 18 מתוך 40 — שהוא שיעור גבוה בהרבה ממספר הנשים שנרצחו בישראל בכלל
רצח המוני בישראל
רק בשלושה מקרים פעלה קבוצה כפר קאסם, הר-ציון ויריב ברוכים שהיה לו שותף פעיל
רצח המוני בישראל
אין כאן המקום להשוות בין התפלגות מקרי הרצח "הרגילים" בהם נרצח אדם אחד או שניים, לבין מקרי הרצח ההמוני, ובינם ובין השינויים בגודל האוכלוסייה, אך ניתן לקבוע כי בישראל התופעה נדירה ושיעורה ממקרי הרצח "הרגילים" עומד על כמה פרומילים