האובליסק באמצע העיגול מסמל אקט מיני וחיבור שני כוחות הפוכים השופט קנדי היה השופט השמרני הנוטה למרכז מאז פרישת סנדרה דיי או'קונור ועד לפרישתו הוא
סיפוריהם האישיים נגעו לו ללב בית המשפט ציין כי אף שהוא מבין את רצון הוועדה המקומית להגיע לפתרון בעיית הבנייה הלא החוקית, הצורך ביצירת הסדרים "יצירתיים" מן הסוג האמור ממחיש בעצמו את הבעייתיות הגלומה בפרשנות המוצעת, וקבע כי למול האינטרס באכיפת החוק רובצת לפתחן של הרשויות אחריות להתמשכות המצב של אי-טיפול בהוצאת היתרי בנייה, לא פחות מאשר לפתחם של בעלי הנכסים

המשפט ההומניטרי הבין־לאומי ובית המשפט העליון בישראל

משפחת רוטשילד משפחת רוטשילד היא שושלת בין-לאומית של יהודים ממוצא גרמני אשר הקימו רשת בין-לאומית של בנקים ותאגידים פיננסים.

28
בית המשפט העליון
בעלי הקרקע הגישו בקשות להיתרים להסדרת הבינוי הקיים
בניין בית המשפט העליון
השלמות איננה נחלתו של שופט בשר ודם"
האם בית המשפט העליון מקל עם עברייני בנייה?
בית המשפט העליון במשטר חוקתי הוא כלי לכפיית רצון המחוקק, שהוא הנציג הנבחר של העם, על כל אלה המוסיפים לחוקק חיקוקים או לבצע אקטים שלטוניים, לרבות המחוקק הראשי עצמו
אחרי השימועים, השופטים פורשים למעונותיהם, אשר מוצבים ממש מעל בתי המשפט ראו: עמיחי כהן, פסקת ההתגברות: איזונים ובלמים של המוסדות הפוליטיים ומערכת בית המשפט 2018
הרבה מקדשים אוקולטים מחדירים סמלי פוריות לקומה התחתונה לדוגמא בניין הקפיטול בוושינגטון ובניין הפרלמנט הקנדי לעומת הרוב, שופטי המיעוט כמו וברנדייס, הביעו תמיכה בצעדי הנשיא

בניין בית המשפט העליון

נוף של ירושלים שנצפה לאחר שמסיימים לטפס את המדרגות להארה.

בית המשפט העליון של ארצות הברית
בדצמבר החליט בית המשפט להתערב בשאלה האם ספירת הקולות ב תימשך, או שתופסק וניצחונו של ייקבע על פי הקולות שכבר נספרו
בניין בית המשפט העליון
מעניין לדעת שאהרון ברק שהיה יושב ראש בית המשפט העליון לפני בייניש ,, ואשר מקים המסדר הוא נפוליאון שהשתייך לאחד מענפי מסדר צלב-הוורד
הלך לעולמו השופט מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון לשעבר
כך למשל, בהחלטה בתיק , שנתקבלה כחודשיים לאחר רו, נקבע כי לממשלה אין חובה לספק , זאת בפסיקה של חמישה מול ארבעה