צאצאיו: שרה גיטל אשת המנוח אהרן בהגר"א ; רחל אשת המנוח משה ליב שפירא; אהרן יעקב חבר הנהלת אפ"ב ת"א ; חיים ליב גזבר אפ"ב ירושלים ב-1935 נבחר כחבר לשלטון בית"ר ההנהלה העול מית של ברית הנוער ע"ש יוסף תרומפלדור וכיהן כמנהל המחלקה לתרבות בבית"ר העולמית עד 1940
כעת הוא עורכו של העתון היומי "המשקיף" בתלאביב, חבר הנהלת מרכז הצה"ר בארץ ישראל וחבר מועצת שוחרי האוניברסיטה היה ציר לקונגרס הציוני הי"ח בפראג ב-1933 ולקונגרס הכ"ב בבאזל ב-1946, לאחר שהרביזיוניסטים חזרו אל ההסתדרות הציונית

445

.

14
445
ערך בפולין את השבועון "המדינה" בעברית ובאידיש, את הירחון החינוכי "מדריך בית"ר" והשתתף בשבועונים הרביזיוניסטיים "אונזער וועג" ו"די וועלט" בעריכתו של אורי צבי גרינברג
445
ספריו: א במחיצתו של ז'בוטינסקי, הופיע ב-1942; ב ז'בוטינסקי לעולם ולעמו, הופיע ב-1944; ג ז'בוטינסקי בכלא, הופיע בקיץ 1947; ד ",Palestina in Devenire ארץ ישראל בהתהוותה שהופיע בלשון רומנית ב-1940; ה "אהבת מולדת" מבחר סיפורים מספרות העולם על ילדים גבורים
445
בשנת תר"ה עלה ארצה עם הוריו שבאו לפי המלצת גיסם הרב מנחם מנדיל בעל ה"צמח צדק" מליובאוויטש, בקשר לפעולותיו למען חיזוק הישוב החבד"י בחברון, שנוסד בפקודת "האדמו"ר האמצעי"
בלונדון ערך את הירחון האידיאולוגי-ספרותי לבית"ר "מצודה", היה הסופר הלונדוני של העתונים היומיים "דער מאמענט" בוורשה, "הירדן" בתל-אביב, ה"מאמענט" בקובנה והשתתף בכל כתבי העת של הצה"ר בתפוצות בלשונות שונות חיבב ואסף ספרים יקרי מציאות
בשנת תר"ח נשא לאשה את טריינא נעכא בת ר' משה שמרלינג, שעלה ארצה לחברון עם הוריו ועם אשתו במלאות שבוע ימים לנשואיהם - בפקודת "האדמו"ר האמצעי", ואחד מבניו של משה היה ר' חיים שמרלינג , מחלוצי המסחר ואבות הישוב העברי ביפו ביקר בארץ בשנים 1932 ו-1936 ובא להשתקע ב-1940

445

עד שנת 1934 חי בפולין והיה שם נציב תנועת בית"ר שמנתה אז כ-50 אלף חברים.

7
445
בקיץ 1946 יצא בשליחות הצ"ח לדרום-אפריקה וביקר באפריקה הדרומית, ברודזיה הצפונית והדרומית ובקונגו הבלגית
445
עסק והצליח במסחר, אך את רוב זמנו הקדיש ללימוד תורה וחסידות והיה חביב ומכובד על כל
445
אייזיק רמבה נולד בקולנה, פלך לומזה פולין בא' כסלו תרס"ח 23