הסיפור הוא בן שלושה חלקים ״קרבי הלום, נאהידה״, אמרה הישישה, ״נשקי את ידי החאכימה שלנו, שריפאה את סבתא שלך
ערך זה עוסק ב סיפור קצר מאת בנימין תמוז הוא הושיט מכתב כתוב צרפתית ולא ידעתי לקרוא

Benjamin Tammuz

דבר, דבר השבוע, כ״א באדר תשנ״ד, 4 במארס 1994, עמ׳ 15.

15
בנימין תמוז
בתחילת שנות התשעים הופיעה מהדורה מקיפה של כתביו בהוצאת כתר ביוזמתו ובעריכתו של יגאל שוורץ
בנימין תמוז
א לפני שנים רבות, ביום קיץ חם, ישבתי במטבח ביתנו
תחרות שחייה
More than his teachers and friends, the artist was an influence on him
כמובן, שמעורבות מיוחדת גילה לגבי הפרק הדן ב"כנעניות" של יצחק דנציגר וחבורתו עליה נמנה, כידוע , כשם שגילה חשדנות מיוחדת לא פחות באשר לאמנות ולאמנים האוונגרדיים הנסקרים בפרק ה"עכשווי" אז, שנות ה- 70 באותו רגע נשמע קול יריה מעבר לפרדס
הניחה הישישה ידה על ראשי ואמרה: ״הכל לפי האדם את היעדר שיווי-המשקל בין האינטואיטיבי לשכלתני ניצל גם עולם המסחר, טען תמוז מי שהכיר עולם זה גם מההיבט האספני הלהוט-למדי של חייו , עולם הדוחה רווחיו מיצירות בלתי-בשלות, כגון סקיצות העוברות לסוחר

בנימין תמוז

בספרה : בין-טקסטואליות, מגעים ומאבקים בספרות העברית החדשה באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס״ד 2004 , עמ׳ 75—91.

5
תחרות שחייה
מצעירותו נמשך אחר מסגרות השתייכות רעיוניות אליטיסטיות בעלות אופי אוטופי טוטלי
בנימין תמוז
שני מאמרי-מבוא נרחבים פרסם תמוז בשערם של שני ספרים שערך בנושא תולדות האמנות הישראלית, האחד ב- 1963 כותבים: יונה פישר, מירה פרידמן, אביה השמשוני וג'ון צ'יני והאחר ב- 1980 כאמור, כותבים: דורית לויטה וגדעון עפרת
בנימין תמוז
עליתי אל הבריכה וישבתי על המעקה