ניכרה הקפדה על שמירת איכות העיתון והשקעות נוספות ששוקן נעתר לאשר העלו את תפוצתו, אולם זו לא מילאה אחר הפוטנציאל הגלום בעיתון, בהיעדר תקציבים נוספים באוגוסט 2006 פרסם "הארץ" תחקיר של בלאו ו על יחסיו של אולמרט עם עורך הדין , שתרם להעמדתו לדין של אולמרט
מספר הקוראים בתשלום של "הארץ" ייצג 5% מאוכלוסיית ישראל באותה התקופה, באופן יחסי כמעט פי חמישה מאשר תפוצתו היום שוקן נאלץ להסכים לירידת חלקו ברווחים בגלל החלוקה השווה והלא-ריאלית בהסכם מראשיתו

ynet vnet ווינט

.

29
High Country News
בינואר 2014 פרסם "הארץ" מאמר מאת ד"ר ובו ביקורת על קשת רחבה של נושאים שבהם לטעמו של כספי דיווחו של "הארץ" אינו ראוי
חדשות מהארץ הקדושה
לפני כן הודפס שנים רבות בפורמט טבלואיד
הארץ
העיתון הצרפתי "" קבע שדב אלפון דווקא פנה שמאלה, ושבתקופתו חיזק "הארץ" את מעמדו כאחד העיתונים החשובים בעולם
בתקופתו בוצעו קיצוצים משמעותיים, שאותם כינה העיתונאי נחום ברנע "לא פחות ממסע טיהור" על מנת להתקרב למרכזי התעשייה והכלכלה של היישוב, עבר "הארץ" מירושלים ל, תחילה ברחוב מונטיפיורי
ביוני 2009 ערך אלפון גיליון מיוחד של העיתון שבו סופרים ומשוררים מילאו את מקומם של כתבי החדשות של העיתון, לכבוד פתיחת תגובה נוספת לתנועה הייתה של הסופר ובעקבותיה ייחד המוסף הספרותי של העיתון את גיליונו ב- לתגובות סופרים על '"השטחים" ו"הערבים החדשים"

חדשות מהארץ הקדושה

Ready to protect your family and property.

27
High Country News
דרגת השכלתם גובלת בבורות מוחלטת וחמור עוד יותר כשרונם לקלוט כל דבר רוחני"
High Country News
ynet vnet ווינט
עם זאת, "הארץ" המשיך לתמוך במדיניות הכלכלית של הממשלה ועדיין שיבח את בגין כאדריכל
בשנת 2012 בוטל מוסף זה, ותכניו שולבו בקונטרס החדשות, אשר מותג מחדש בשם "הארץ שישי" בשנת 1979 פרסם הפרופ' ב"הארץ" את מאמרו הנודע "המולדת בסכנה"
ב- הציע עיתונאי ירושלמי עצמאי בשם לגרשום שוקן לרכוש שעמד למכירה, "" העיתון הודפס בכ-1,000 עד 1,500 עותקים

Category:Haaretz

בספטמבר 2009 הסכים בלאו להחזיר לצה"ל מסמכים מסווגים שברשותו, בהסכם מיוחד לפיו אלה לא ישמשו ראיה נגד מקורותיו העיתונאיים.

1
הארץ
במסעי הפרסום שלו ניסה "הארץ" לבדל עצמו משני מתחריו, ו, בסיסמאות כמו: "עיתון לאנשים חושבים" ו"עיתון אחד טוב מול כל הצהוב", אולם בהמשך ניסה להתנער מתדמית זו, תוך שימוש בסיסמה "הארץ - לא מה שחשבת", והכנסת מדור , העוסק בידועני הכלכלה, במוסף שלו
הארץ
מאמרי המערכת תמכו ב ובנקיטת קו נוקשה כלפי מדינות ערב, ומשה דיין היה לדמות נערצת על כותבי המאמרים
חדשות מהארץ הקדושה
עמוד הדעות התפרסם מעתה בעמוד 1, ראש הקונטרס השני