יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום השואה השנה חל בתאריך כ"ו בניסן תשפ"א — יום חמישי בתאריך 08 לוח שנה עברי לועזי מתקדם מבית אתר ישיבה
בחר את התאריך שברצונך להציג בלוח השנה, והתאריך יופיע בראש לוח השנה גם כתאריך עברי וגם כתאריך לועזי אם ימי החופשה המרוכזת עולים על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע על כך לפחות 14 יום מראש

יום המורה (יום המורים הבינלאומי)

אולם, סירוב לבקשה כזו מצד המעסיק חייבת להיות מבוססת משיקולים סבירים והגיוניים בלבד.

לוח שנה עברי
עם זאת, העובד רשאי לפנות את המעסיק בבקשה לצאת לחופשה, והמעסיק יכול לסרב מטעמים הגיוניים בלבד
יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2021
לכן, המעסיק רשאי להוציא את כל העובדים לחופשה מרוכזת על חשבון צבירת ימי חופשה שלהם
יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2021
עבודה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא נחשב יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין בישראל
אם העובד יצא לחופשה כזו, הוא זכאי לנצל את היום על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית העומדים לזכותו כלומר, ממכסת ימי החופשה השנתית יורד יום והוא ישולם בגובה במועד תשלום השכר
חופשה כפויה במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביוזמת מעסיק לפי חוק, המעסיק קובע כאשר עובדים יוצאים לחופשה ולכן המעסיק יכול לקבוע כי במהלך יום הזיכרון לשואה ולגבורה וכן לפני או אחרי , מקום העבודה לא יהיה פעיל חשוב לזכור כי המעסיק נדרש לוודא שלעובדים יש יתרה מספקת של ימי חופשה שנתית, כיוון שהוא לא יכול להוציא עובד לחופשה על חשבון ימי צבירה עתידיים

יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2021

עבור יום החופשה הזו, העובד יהיה זכאי לקבל תשלום עבור דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו, כאילו המשיך לעבוד.

12
יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום השואה) 2021
סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך
לוח שנה עברי
ניתן להשתמש בחלק העליון להמרת תאריך של לוח שנה עברי לתאריך של לוח שנה לועזי ולהיפך
לוח שנה עברי
לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר