מחקר והערכה המחקר והערכה הם חלק מהותי משירות המתורגמנות, על מנת לשפרו ולהרחיבו בעתיד כל הפרטים המעודכנים והדרכים ליצירת קשר עם שירות לקוחות מוקד קול הבריאות
רבים אינם מודעים לזכויותיהם בתחום שירותי הבריאות: לזכויות הבסיסיות הניתנות במסגרת או הזכויות להן זכאי כל אדם הנזקק לטיפול רפואי מתוקף , והן לזכויות ולשירותים הנוספים הנרכשים במסגרת שירותי בריאות נוספים שב"ן של קופות החולים מספר טלפון נוסף: 08-6241010 מוקד קול הבריאות — שירות לקוחות באמצעות צ'אט — החברה אינה מספקת שירות לקוחות באמצעות צ'אט

תרגום טלפוני

אנו איננו קשורים לחברות המופיעות באתר ולא מספקים שירות לקוחות מכל סוג שהוא.

המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות (גורם ממשל)
או צור קשר בטלפון 08-9701090
בריאות ומחלות
ניתן לפתוח תפריטי משנה על ידי השימוש בחיצים
מוקד קול הבריאות
מטרות "קול לבריאות" "קול לבריאות" מספק כלי לגישור על פערי השפה והתרבות בין עולי אתיופיה ובין נותני הטיפול הרפואי
מוקד קול הבריאות — שירות לקוחות — ווטסאפ — whatsapp — לא נמצאו פרטי ווטסאפ ליצירת קשר מודל להנגשה לשונית לשירותי בריאות אנו פועלים להנגיש את קול לבריאות לכלל עובדי מערכת הבריאות
ניתן להגיע לכל המידע של אזורים אלו באמצעות התפריט הראשי בהקשת ה-TAB בפעם הראשונה ניתן לבחור באפשרות "דלג לתוכן" על מנת לדלג על אזור התפריטים

קול הבריאות

בפורטל זה תמצאו מידע על זכויות אלו - כגון הזכות לחסיון רפואי, הזכות לאוטונומיה של המטופל על גופו, הזכות לסרב לטיפול רפואי ועוד.

27
קול הבריאות
שינוי ניגודיות ניתן לשנות את ניגודיות הצבעים באתר על ידי הקלקה על הרכיב המסומן בסמליל כיסא הגלגלים
מוקד קול הבריאות
כל המידע באתר זה נאסף מאתרי החברות, מדיה חברתית ומשוב לקוחות
קול הבריאות
המחלקה לפניות הציבור במשרד הבריאות היא הכתובת הרשמית של המשרד, לטיפול בפניות ותלונות הציבור ובבקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
שירות המתורגמנות מסייע לשיפור התקשורת בין הצדדים, מאפשר מתן טיפול טוב יותר וככלל — משפר את נגישות המטופלים לשירותי הבריאות בפורטל זה תמצאו מידע שימושי רב על זכויות בתחום שירותי הבריאות בהתאם למסגרת הטיפול, למחלה, מצב רפואי, זכויות כלליות המגיעות לכל מטופל ועוד
מוקד קול הבריאות — שירות לקוחות — Facebook ניתן לפנות לשירות לקוחות מוקד קול הבריאות בדף הפייסבוק הרשמי:

תרגום טלפוני

איזורים עם הנגשה מוגבלת: אזורים בעלי אנימציה בעמוד הבית העברי והאנגלי וכן תצוגת האנימציה של תיק העבודות אינם כוללים חיווי ויזואלי של ניווט מקלדת אך ניתן לנווט בתוכם.

14
קול הבריאות
כל מוסד רפואי רשאי לבחור את הדרך שבה יינתן המענה ובתנאי שהמטופל יקבל מענה בשפה המובנת לו בתוך 24 שעות, לכל המאוחר
שירותי תרגום למטופל במערכת הבריאות (זכות)
האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים
תרגום טלפוני
סנגור וקידום זכויות המתורגמנים הטלפוניים בקיאים בזכויות המבוטחים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, וחוק זכויות החולה, כמו גם בהיבטים האדמיניסטרטיביים של מערכת הבריאות