מקטע זה של הזוהר עולה המשמעות של עוצמתו האדירה של דן כערוץ תקשורת של כוח האור על מנת שהשפע ירד יש להכין כלי, והכלי הוא מילות הבקשה מבורא עולם, לגאולה כללית לעם ישראל ולגאולה פרטית של כל אדם אדם, שיבקש מהקדוש ברוך למלא כל מחסורו
בכך נעוץ המסתורין של מהותו הבסיסית של העקרב

חודש חשוון.

וכך יכול כל אדם להפוך את חודש מר חשוון לרם חשוון ולהתרומם.

25
חשוון
כיצד יזכה אדם לגאולה פרטית? אם כן, אם האור מתגלה ויוצא אל הפועל, מדוע נחשב חשוון לחודש מר? הכל נקשר יחדיו ואוחד בשם המפורש, שהוא גם נקודת המוצא של המציאות החובקת כל, וגם מימושה
News1
כאשר מבקעים אטום זעיר, משתחררת אנרגיה מרוכזת, אשר ניתן להשתמש בה למטרות חיוביות או שליליות
חודש חשוון מסוגל לישועות גדולות
רצח ראש הממשלה יצחק רבין — באור לי"ב חשון תשנ"ו נרצח יצחק רבין ראש ממשלת ישראל בעזבו את כיכר מלכי ישראל לאחר עצרת בא נאם
ובאותו עניין, מה הייתה משמעותו של מסע הארון, ומה ניתן להבין מכך? כדי להבין את החודש ולהתחבר אליו, נחזור לספר יצירה שחיבר אברהם אבינו, ספר האסטרולוגיה העתיק בעולם הימנעות מסויגת ממלאכה בראש חודש נמצאת ב, שם מובא כי ישנו מנהג של הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש
החגים נחגגים על נס העבר, ולעומתם נחגג ראש חודש על הנסים העתידיים כאשר משתמשים בכוח האור של הבורא לשלילה, למילוי הרצון האנוכי שלנו בלבד, בלי להתחשב באחרים, דומה הדבר לילד אימפולסיבי התוחב את אצבעו לתוך שקע חשמלי

הדלקת נרות בראש חודש

אברהם אבינו, בספר יצירה, ורבי שמעון בר יוחאי, בספר הזוהר, מראים לנו שללא הבנה אסטרולוגית יקשה עלינו מאוד לסלק כאוס מחיינו.

חודש חשוון מסוגל לישועות גדולות
אם תנאי זה אינו מתמלא, הרי בזמן שבו שולט מזל עקרב אנו פגיעים לדין ולחורבן
ראש לחודש
בורא עולם פייס את חודש מר חשוון כשאמר לו שבית המקדש השלישי יקום בראש חודש מר חשוון
חודש חשוון.
אבל אנו יודעים שלמים יש אנרגיה פנימית של חסד
תכונות האופי השליליות הם הדברים שבאנו לתקן בעצמנו בעולם הזה, ותכונות האופי החיוביות הם חלק מן הכלים שעוזרים לנו לתקן את עצמנו אם אושרה העדות היו חברי בית הדין מכריזים על קידוש החודש בקריאה "מקודש, מקודש"
חודש בו אפשר לפעול לישועות גדולות מאוד בעזרת פיו של האדם אך עבור המקובל מכיל קטע זה של ספר במדבר את תמצית האסטרולוגיה האמיתית, ואת המידע הנחוץ להשגת מודעות רוחנית לשיפור איכות החיים

News1

רק כך נתחבר לכוח שרק מים יכולים לתת: קו ימין, הכוח האלוקי שבנו, שיש לו יכולת לסלק כאוס.

24
חודש חשוון מסוגל לישועות גדולות
כוונתו היא שבני ישראל אינם נשלטים על-ידי המזל, אלא יש להם כוח ופוטנציאל להתעלות מעל המזל ולשלוט בו, במקום שהוא ישלוט בהם
חודש חשוון.
ב מפורטים מיוחדים שיש להקריב ביום ראש חודש ב
חודש חשוון מסוגל לישועות גדולות
התוצאות עלולות להיות קיצוניות - לטוב או לרע