תקציב החינוך הממשלתי צפוי לסבול מקיצוצים מה שיגביר את התלות של מערכת החינוך בתקציבי העיריות וההורים וכתוצאה מכך הפערים יגדלו אשכול הישובים העשירי והעליון מורכב בעצם משתי מועצות מקומיות, סביון וכפר שמריהו
בראש פינה לשם השוואה היא מהווה 43% ובסביון השישית - 40% הדו"ח מציין, כי "התקיימה סדרת ישיבות בין המשרדים הנוגעים בדבר — משרד החינוך, משרד האוצר ומשרד הפנים, בשיתוף השלטון המקומי

הדירוג נחשף: בתי הספר המובילים והגרועים ביותר בישראל

לורברבוים הבהיר: "הנתונים הקיימים אכן לא מספיקים וחלקיים".

10
שקיפות בחינוך
למטרה זו לקחנו מקובץ הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את ההכנסות של רשות לפרק החינוך והחסרנו מהן הכנסות עצמיות, בהנחה שזה יותיר את הכנסות הרשות ממשרד החינוך
שקיפות בחינוך
במשרד החינוך מסבירים שהדבר נובע מכך שבישוב פעל מרכז העשרה אזורי שנתן שירות לכלל ילדי האזור, וטוענים על רקע חריגים מסוג אליכין ש"לא ניתן לקחת תקציב לרשות ולחלק במספר תלמידים"
שקיפות ושיתוף ציבור
בדקנו איזה אחוז מהווה הוצאת הרשות מההוצאה הציבורית לחינוך בכל ישוב וגילינו פער שלא יאמן בין ישובים שבהם ההשקעה של הרשות שלילית לבין המועצה האזורית תמר שבה ההוצאה הציבורית לחינוך עומדת על כמאה אלף שקל לתלמיד וחלקה של המועצה הוא יותר מחצי, כלומר המועצה האזוריות יכולה להרשות לעצמה להוציא 54 אלף שקל לתלמיד
משרד החינוך משקיע סכומים משמעותיים שלא דרך הרשויות לאחרונה, פרסם המשרד את האתר מיצ"ב ברשת וכן את מתווה התגמול הדיפרנציאלי
התקציבים שמוחקים ההעדפה המתקנת משרד החינוך הנהיג בשנים האחרונות תקציב דיפרנציאלי בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים, כלומר תקציב שמעניק עדיפות לבתי ספר בשכבות החלשות ההוצאה הממוצעת לתלמיד של עיריית ירושלים עומדת על 3,000 שקלים בלבד כלומר קצת יותר משליש מזו של תל אביב 35%

שקיפות ושיתוף ציבור

צילום: שלומי יוסף שבע שנים אחרי קבלת החלטת הממשלה ביחס לשקיפות התקציבים בחינוך, חלק מרכזי ממנה אינו מיושם - פרסום נתוני ההשקעה בחינוך של הרשויות המקומיות.

11
חינוך טכנולוגי על תיכוני
הוא ממוקם שני בין המועצות המקומיות בהוצאת הרשות לתלמיד עם 12,400 שקלים
שקיפות בחינוך
יש מאמץ לצמצום פערים אבל תוצאותיו מוגבלות
שקיפות ושיתוף ציבור
אני לא רוצה להיות כמו גדרה או חדרה אבל לפחות לא במקום האחרון"
לדבריה, "לא ייתכן שעוד ועוד מתלמידי ישראל יפלו קורבן לחוסר שוויון קיצוני שמגובה בעצימת עיניים חסרת בושה של הממשלה" האתר מאפשר למשתמש באופן נגיש, ידידותי, אינטראקטיבי ופשוט לבצע חיתוכים שונים ברמות שונות ארצי, מחוזי, רשותי ובית ספרי וכן להפיק דוחות בשורה רחבה של תחומים, על פי צורכי המשתמש
זהו אתר מקיף ויסודי שמציג את נתוני כל בתי הספר על פי עשירון הטיפוח, ובהשוואה לבתי הספר האחרים בארץ מנהל תחום תקצוב רשויות במשרד הפנים דוד בן שושן טען לעומת זאת ש"אנחנו לא אחראים על תקציבי החינוך, מי שצריך לספק פתרונות לבעיה הזו הוא משרד החינוך"

מהו אתר שקיפות בחינוך ואיך עוקבים אחרי ההישגים

בנוסף, לאורך הזמן המידע עשוי להשתנות ולהשתפר בשל השקיפות והמידע החשוף.

22
שקיפות בחינוך
נתוני התפוקות מוצגים בחלקם באמצעות ה'תמונה החינוכית' לבתי הספר והרשויות המקומיות
שקיפות בחינוך
משרד החינוך מקציב לתלמיד בלקיה 21,200 שקלים לשנה שהם רק 5% יותר ממה שמקבל תלמיד בראש פינה
משרד החינוך העלה את האתר
המגזר הבדואי בנגב רשם ירידה של 4%, ואילו המגזר החרדי רשם עליה של 1