מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
בנוסף, קיים גם סניף וירטואלי בשם "ישיר לאומי"שכל הקשר שלו עם הלקוחות מבוצע באמצעות האינטרנט והטלפון הנתונים באדיבות בהמלצות האנליסטים המוצגות באתר גלובס אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

לטענת האנליסטים הסיבה הראשונה היא ירידת התחזיות לרווחי כיל ל- 2009.

מניית לאומי: המלצות אנליסטים
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד
עוד הוסיפו כי לאחר מס' רבעונים בהם נרשמו הוצאות גבוהות, צפויה ירידה מסוימת בהוצאות הרבעון השני, בעיקר עקב עונתיות, ובראיה שנתית הוצאות הבנק עלולות לעלות באופן מתון קבוצת לאומי מספקת שירותים בנקאים לכלל הלקוחות ממשקי בית ועד תאגידי ענק
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס" חברות הבנות של לאומי הינה: לאומי קארד- חברת כרטיסי אשראי, לאומי פרטנרס- זרועה ההשקעות של הקבוצה, לאומיטק- זרוע בנקאות בתחום היי טק ולאומי דיגיטל - אחראית בתחום השירותים הדיגיטלים הכוללים אתר אינטרנטי, אפליקציה, מוקד טלפוני

מניית לאומי: המלצות אנליסטים

האנליסטים הוסיפו כי למשבר האשראי בארה"ב לא תיהיה השפעה מהותי על הדוחות, וכי עד היום בחר הבנק לרשום רק חלק קטן מירידות הערך בדו"ח רווח והפסד, את היתרה רשם כירידת ערך זמנית.

מניית לאומי: המלצות אנליסטים
בשל כך מעדכנים את מחיר היעד למניית לאומי ל-10 ש' מ-15 ש' בהמלתם הקודמת ומורידים את ההמלצה ל'ניטרלי' מ'קניה'
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
בנק לאומי הינו תאגיד בנקאי המפעיל למעלה מ 250 סניפים בארץ ובחול
מניית לאומי: המלצות אנליסטים
בית השקעות אנליסט תאריך המלצה שער ביום המלצה מחיר יעד מרחק מהיעד מחיר נוכחי המלצה אי