עוד ביקשה ליאם נחמיאס להבהיר כי כ-6 חודשים לפני הגשת תביעת הפינוי, ליאם נחמיאס היא זו שהגישה תביעה כנגד המשכירה, דן לנא השקעות, על סך של למעלה מ-6 מיליון שקלים, בגין טענותיה לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת הסכם השכירות אם ברצונכם לקבל … אינדקס עסקים: בעלי מקצוע וחברות באות א מחפשים פרטים אודות עסק כלשהו? מערכת אתר מרכז הנדל"ן והכתב אלעזר לוין, מבקשים להביע התנצלות על כי בשוגג ובתום לב לא הובאו הדברים כמתואר לעיל במלואם
לאור האמור, הצגת הדברים בכתבה כאילו ליאם נחמיאס חייבת כספים לעיריית תל אביב, לא הביאה בחשבון את עמדת ליאם נחמיאס בעניין זה" לטענת ליאם נחמיאס, וכפי שעולה ממסמכי כתב התביעה שהגישה, ליאם נחמיאס אינה חייבת כספים לעיריית תל אביב, אלא מדובר בחוב של דן לנא השקעות כלפי עיריית תל אביב ובדרישה של דן לנא כלפי ליאם נחמיאס כי זו תשפה אותה בגין התשלום

מחלוקת בין חברת ליאם נחמיאס לחברת דן לנא

י 166-גיא א דורון לוי הנדסה בנייה וה שדרות החשמונאים מחיר מטרה — ר.

29
ליאם נחמיאס חברה לבניין בע מ
הצגת הדברים בדרך זו לא הייתה מדויקת
ליאם נחמיאס חברה לבניין בע מ
לפי תגובה שנתקבלה במערכת העיתון מטעם ליאם נחמיאס, בכתב התביעה שסוקר בכתבה לא נטען שליאם נחמיאס אינה משלמת דמי שכירות, אלא כי קיימת מחלוקת בינה לבין המשכירה לגבי ארבעה חודשי שכירות המתייחסים לתקופה שהסתיימה לפני למעלה משנה, ולפני שליאם נחמיאס העבירה את משרדיה למושכר
ליאם נחמיאס חברה לבניין בע מ
בבסיס חילוקי הדעות עמד מועד מסירת המושכר על ידי דן לנא השקעות לידי ליאם נחמיאס
לשירותכם אינדקס עסקים מלא המכיל רשימה ארוכה של כל בעלי מקצוע וחברות בישראל
בקשה מוסכמת לאפשר למבקש להסתלק מבקשתו לאישור התובענה כייצוגית ליאם נחמיאס חברה לבניין ; ק

ליאם נחמיאס חברה לבניין בע מ

בדף מידע זה תוכלו למצוא את פרטי העסק הכוללים כתובת, tel.

3
ליאם נחמיאס חברה לבניין בע מ
מחלוקת בין חברת ליאם נחמיאס לחברת דן לנא
מחלוקת בין חברת ליאם נחמיאס לחברת דן לנא