קיצור תקופת האכשרה לדמי אבטלה למי שפוטר עד 30 הזכאות למענק היא רק למחוסר עבודה
אם יצאת לחל"ת מ- 1 ב הזכאות חלה גם על עובדים שלא ניצלו לפני כן את יתרת שלהם

עדכונים אחרונים בתנאי זכאות ותשלום דמי אבטלה

אנחנו לא נחשב מחדש את דמי האבטלה.

29
עדכונים אחרונים בתנאי זכאות ותשלום דמי אבטלה
כל ההקלות הבאות תקפות מ-1
הקלות בזכאות לדמי אבטלה שנקבעו עד סוף יוני 2021 בתקופת משבר הקורונה (זכות)
שים לב, מי שיצא לחל"ת ממעסיק מסוים, וממשיך לעבוד אצל מעסיק אחר אינו יכול לקבל מענק הסתגלות
תשלום דמי האבטלה לא יפסיק אוטומטית ביוני: כל עוד שיעור האבטלה מעל
יש להירשם בשירות התעסוקה בהתאם לכללים
את הערעור יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום שנמסרה לך החלטת הביטוח הלאומי
מכיוון שהן לא זמינות לעבודה, הן אינן זכאיות לדמי אבטלה הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר החל מחודש יולי 2020 — בקיצור הממשלה התחילה לחלק כסף לכל מי שיושב בבית

דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021

סכום המענק סכום המענק נקבע על- פי הכנסתך מפנסיה קצבת אזרח ותיק, קצבאות והכנסות אחרות לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק.

16
הקלות בזכאות לדמי אבטלה שנקבעו עד סוף יוני 2021 בתקופת משבר הקורונה (זכות)
המענקים ישולמו ישירות ללא צורך להגיש טפסים ל
דמי אבטלה קורונה עד יוני 2021
אם החל"ת החל בין ה-01
הקלות בזכאות לדמי אבטלה שנקבעו עד סוף יוני 2021 בתקופת משבר הקורונה (זכות)
כפי שנודע ל-ynet, החליט עתה שר האוצר, ישראל כץ, להורות על המשך תשלום דמי האבטלה גם מעבר למועד זה, כל עוד שיעור האבטלה בישראל לא יפחת מ-7