שמות עצם כפי שלמדנו, שמות עצם הם שמות של דברים, והם יכולים להופיע גם ביחיד וגם ברבים אלה שמות של חפצים, חומרים, מקומות, צמחים, בעלי חיים ובני אדם
בעברית למשל, צורות ה וה הן צורות פועליות על גבול שם העצם, ו הם צורות שמניות שיש להם מאפיינים של פועל למשל, מקבלים מושא סמנו את הקטע הרצוי על ידי העברת העכבר תוך כדי לחיצה על כפתור שמאלי בעכבר

שם עצם מוחשי

ב דקדוק עברי חלקי הדיבר העיקריים הם: שם עצם או: שם , פועל, תואר נקרא גם תואר השם או שם תואר , תואר הפועל, כינוי ומילת-יחס.

21
שם עצם מוחשי ושם עצם מופשט
שם הפועל משלים תמיד את הביטוי: אני רוצה
שם עצם מפשט
חלוקת המילים לפי חלקי דיבר יוצרת קבוצות פתוחות, כלומר שניתן בקלות להוסיף להן מילים, וקבוצות סגורות, שהרכבן לא משתנה
שם מוחשי
כמו השמות האחרים בעברית יש לו מין: זכר או נקבה
אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך המאגר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים, המצויינים בתחתית כל פריט של קבוצה זאת היא קבוצת שמות הפעולה
השמות מתחלקים ל זכר ו נקבה שני חלקים אלו אוחו למילה אחת בעברית המקראית הנחשבת אצל החוקרים למאוחרת

חלקי הדיבר

לעומתו, שם עצם מופשט אינו ניכר באמצעות החושים.

6
שם עצם מוחשי ושם עצם מופשט
לשם עצם ניתן לצרף את ה"א הידיעה
שם עצם מוחשי
שם עצם מפשט
חלון — זכר, אבן- נקבה, ספר — זכר, מחברת — נקבה הזוגות בבני האדם ובבעלי החיים מופיעים גם בזכר וגם בנקבה
סימנים לזיהוי שם עצם: 1 לדוגמה, בעברית קבוצות שמות העצם והפעלים הן פתוחות ואילו קבוצת מילות הקישור היא סגורה
אבן — אבנים, כיסא — כיסאות, שיר — שירים 3 שם העצם הוא מרכיב הבסיס ה"ראש" בכל

שם מוחשי

שם עצם מופשט הוא שם של דבר שלא ניתן לקלוט בעזרת החושים, אלא רק בעזרת המחשבה.

28
שם עצם מוחשי
לדוגמה: נשימה, רצינות, ידיעה, תובנה, צחוק, רעיון
שם עצם
שם עצם מוחשי
לשם העצם ניתן לצרף כינויי קניין שייכות