ניתן בהסתמך על סימון הלייזר שנוצר באמצעות פלס לייזר גובה על פני שטח רחב
השימוש בשטיכמוס מבוסס על עקרון "הכלים השלובים", על פיו כאשר נחזיק את הצינור, יגיע מפלס המים בשני קצותיו בדיוק לאותו הגובה רשימה של ערכים שיש להוסיף להם משפטים מדגימים תמצאו

מפלס

תהליך פילוס פרגולות הינו רלוונטי לרוב השלבים הכרוכים בבניית פרגולות, לרבות בניית עמודי הפרגולות, הצבת הקורה הראשית והצבת הקורות המשניות.

פילוס פרגולות
פילוס פרגולות עץ כאשר בונים פרגולות יש לוודא שהפרגולות תהיינה מפולסות
פלס בנאים
ראשית יש להניח את פלס הלייזר בגובה שבו אנו מעוניינים
כף בנאים
All structured data from the file and property namespaces is available under the ; all unstructured text is available under the ; additional terms may apply
האיש משליך את הכדורים לבריכה ומתבונן במפלס המים ניתן לעיין שם ב, וב
כמו כן, יש לבחון את הקורה שאותה מפלסים ולוודא שהיא ישרה יחסית ושאין לה קשת אשר עלולה לפגוע באיכות הפילוס נגזר משם כלי המדידה פֶּלֶס 2

פילוס פרגולות

רק החזקה אנכית של קצוות הצינור תאפשר פילוס איכותי.

פלס
ניתן להשתמש בשטיכמוס לצורך פילוס הקורה הראשית או לצורך פילוס הקורות המשניות של הפרגולות
פילוס פרגולות
הכף עשויה וצורתה משולש עם קצוות מעוגלים או צורת מלבנית עם קצוות חדים
מפלס
על מנת להסתמך על פלס לייזר יש להקפיד על כך שהוא יהיה מפולס