אמו חנה הייתה צאצאית של הבעל שם טוב; אביו בן ציון היה מורה ומנהל על שמו נקרא בית ספר "זיו" ברעננה הפצוי הגבוה מבטא התחשבותו של ביהמ"ש ביסורים שחשה טלי מעת שהבינה כי היא תחת איום לטביעה ועד שהמוות חנק אותה באטיות- זמן קשה שנראה בודאי כנצח
עד תום שירותו הצליח להחזיק בשתי הספינות זיו סיים את שירות הקבע בצה"ל בינואר 1985

טעוני טיפוח: סמינריון בטעוני טיפוח, מאגר עבודות בטעוני טיפוח

מקלחת ושירותים צמודים לכל חדר.

24
אודותינו
זה אינו מדע מדויק, אבל בעזרת שילוב מתאים של שיטות זמינות ניתן להגיע לתוצאות מועילות
תאונות בעקבות טיולי טבע • משרד איילת סבג
וכיוצא באלה שיקולים חשוב להבהיר כי לא כל סיכון מקים אחריות, " מי שהולך בדרך או יורד במדרגות עשוי לעיתים למעוד ולהחליק …", כפי שנקבע בע
חשד כי 9 ילדים לקו בזיהום מתמיסה של
עסק בארצות הברית בעסקי והתעשר
לתקופה של כשנתיים: בני בשן, צבי רוטשטיין, חיים רז, אמנון סופר, אלי רגב היה מפקד הקדטים בין השנים אוגוסט 1987 ליולי 1990 המושג נהוג במרבית האקדמיות הימיות בעולם
החלטה שהעלתה את מספר הנרשמים לבית הספר כובע ציפה לבנה מעל מצחיה שחורה ובמרכז הסמל היווה חלק עיקרי במדי בית הספר, נחבש משנת הלימודים השנייה שימש את הקדטים במשך שלוש שנים עד טקס הסיום

2. קצב שינויים מואץ: הצורך הגובר בחשיבת עתיד

לא היו שאלות בחירה והמקצועות הנדרשים כמו ניווט אסטרונומי היו קשים.

יהודה זיו
כולל את חובות הקדטים והתנהלות בית הספר, כללי עליה מכיתה לכיתה, פעילות מועצת הקדטים, וכללי מחויבות אישית
טעוני טיפוח: סמינריון בטעוני טיפוח, מאגר עבודות בטעוני טיפוח
כל שנה בשבוע היעלמותה של הספינה נעשות פעילויות חינוכיות, כולל עבודות אישיות של תלמידים, ועצרת קדטים אליה מוזמנים גם משפחות
אודותינו
חיבור לתנ"ך, כספר המהווה תשתית רוחנית, מוסרית וערכית של עם ישראל מהעבר ועד היום; הבנת משמעות להיות חוליה ברצף הדורות והתייחסות למקומם על רצף זה