הרשות פעלה לסייע לארגוני המשק בהתמודדות עם איומי הסייבר, ומאז תחילת פעילותה האופרטיבית טיפלה במאות רבות של איומים ואירועים במרחב בדרגות חומרה משתנות המרכז, המאויש באנליסטים בוגרי יחידות טכנולוגיות ואוניברסיטאות, מקיים קשר רציף עם הציבור, עם ארגונים וחברות במשק במטרה לשתף ולקבל מידע אודות חשד לתקיפות סייבר
בשנת הוקם פרויקט תשתית הממשלה לעידן האינטרנט , שמטרתו להגן על חיבור משרדי הממשלה ל, ואספקת שירותי גלישה מאובטחים למשרדי הממשלה בין היתר, הרשות הובילה את מאמצי ההגנה בשטח כנגד תקיפות סייבר על המשק האזרחי, הנחתה את גופי תשתיות המדינה הקריטיות, את המגזרים החיוניים במשק ופעלה לקידום העלאת העמידות בכלל המרחב האזרחי

סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס

האמריקאים פעלו פעם אחד כנגד חברי חוליית סייבר שפגעה בפנטגון, וחיסלו את חבריה ששהו במקומות שונים בעולם.

6
מערך הסייבר הלאומי
השנייה, החלטה מס' 2444, עוסקת באסטרטגיית ההגנה האופרטיבית על המשק האזרחי, בחיבור כלל גופי ההגנה הלאומיים לעשייה משותפת בהגנת סייבר, ובפרט בהקמה של הרשות הלאומית להגנת הסייבר
סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס
על בסיס האסטרטגיה שגיבש המטה עם כלל הגופים הרלוונטיים קיבלה ממשלת ישראל ב-15 בפברואר 2015 שתי החלטות
מערך הסייבר הלאומי
מערך הסייבר שייך למשרד ראש הממשלה וכפוף אליו ישירות
כגוף שמטרתו להיות עם הפנים למשק האזרחי, הרשות נבנתה תוך ידיעה שהמידע הנחלק עמה הוא בעל רגישות גבוהה, מסיבות כגון סודיות מסחרית, זכויות קנייניות, וכו', ועל כן פעלה בהתאם לעקרונות משפטיים שתואמו עם , שמטרתם מיקוד במידע המאפשר סילוק התקיפה תוך וידוא כי ננקטים כל הצעדים הנדרשים על מנת לשמור על בפעילות הזו, שנחשפת כאן במלואה לראשונה, צה"ל לא מסתפק בהגנת סייבר או בנטרול התקיפה באינטרנט, אלא הוא יוצא במתקפה פיזית ומחסל כל מבנה, כל חדר מבצעים, כל איש סייבר של החמאס, כולל ראש מערך הסייבר
ההחלטה לפעול במסגרת מערך אחד אך בשתי יחידות נפרדות, התקבלה בזמנו מתוך הצורך לבנות ולחזק את שתי הזרועות של המערך — מדיניות ובניין הכוח עליו מופקד המטה ו"הפעלת הכוח" עליה מופקדת הרשות סיוע זה התממש באמצעות המרכז לניהול אירועי סייבר ברשות — ה-CERT הלאומי, הממוקם ב

מערך הסייבר הלאומי

הרשת הולכת ומתרחבת ובשנים האחרונות הפכה למעין "רשת חברתית" של מגיני סייבר בישראל לשיתוף מידע, טכניקות וידע להגנה.

25
סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס
סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס
פעילות זו נעשית בהסכמה, על ידי העלאת מודעות הארגונים לאיומי הסייבר, ובהנחיה, אם האינטרס הציבורי מחייב זאת
סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס
אם יש גוף מדינתי שבאמת מסכן את המדינה זו איראן, וקשה לדמיין כרגע את מטוסי חיל האוויר מפציצים בטהרן
זאת, מתוך תפיסה כי הרשות היא גוף שעוסק בהגנה על מערכות, להבדיל מאשרור תכנים לפרסום או בקרה עליהם בעקבות ההחלטה הוקמה ועדת היגוי עליונה בראשות ראש המטה לביטחון לאומי, שיעדיה היו סנכרון והסתכלות כוללת על מאמצי הגנת הסייבר המדינתיים
במקביל להנחיית עשרות גופים אלה, הרשות החלה בעבודה מול הרגולטורים המגזריים, כגון , על מנת להחיל נורמות מתחום הגנת הסייבר על מושאי ההגנה השונים בזכות קשר זה, עשרות מדינות סייעו במקרים רבים במאמץ הרשות לבלום תקיפות בינלאומיות על ארגונים בישראל

מערך הסייבר הלאומי

במהלך שנת הוקמה רשת "" על ידי הארגון.

15
מערך הסייבר הלאומי
כינון הוועדה ופעולות ההגנה של רא"מ היו מאמץ ממשלתי פורץ דרך ברמה העולמית בתחום הגנת הסייבר, והייתה להם תרומה ניכרת לביסוס ההגנה על התשתיות החיוניות ולפיתוח הידע והיכולות בישראל
סייבר טרור: כך הושמד מערך הסייבר של חמאס
המכלול הטכנולוגי הוא היחידה לטכנולוגיות סייבר, שהוקמה כחלק ממטה הסייבר הלאומי ב-2017, והיא אחראית למחקר ולפיתוח של טכנולוגיות וכלים לניהול המגננה הכוללת בממד הסייבר ברמה הלאומית
מערך הסייבר הלאומי
יכול להיות שהאירוע הזה יגרום לו לעבור למקצוע פחות שוחק