עמנואל סיון מוצא שאמונה זו נכונה, ושעל פי הגדרה רחבה זו אכן היו רוב הנופלים במלחמה צברים ליד בית ג'מאל נתקל הכוח בערבים ובקרב שהתפתח נהרג אחד מאנשי החי"ש, משה לוי, ושניים נפצעו
שמירת הסדר בארץ הייתה משימה משנית בעיניים בריטיות שיירת תגבור עמוסת אספקה הצליחה לפרוץ אל הגוש ב-21 בפברואר 1948 "שיירת דבורה" ולחזור בשלום לירושלים

שיירת

ואולם, בתוך ימים ספורים החל תהליך הפיכתם של הל"ה למיתוס לאומי, אולי הידוע ביותר והמשפיע ביותר במלחמת השחרור.

27
שיירת
דוגן ביקר בארץ ב-1965 ושב וביקר לאחר מלחמת ששת הימים, בשנת 1970
שיירת העשרה
במקום זאת בחרו המתכננים מסלול שיוביל את המחלקה תחילה דרומה, לרגלי השלוחות והוואדיות, ואז פנייה מזרחה באחד הוואדיות העולים לכיוון גוש עציון ועלייה ממנו לגוש
שיירת
הייתה זו ההתקפה הראשונה על שיירה יהודית ב
ועם ד"ר זה אני שולחת מכתב אליך הכוח המיועד מנה ארבעים לוחמים, שכללו שתי אנשי ושתי כיתות אנשי
יתרונו של מסלול זה היה בעקיפת הכפרים הערביים בתיר וחוסאן, אך ההליכה בו חייבה חציית ערוצים תלולים ומעבר סמוך לכמה כפרים ערביים אחרים — ואלאג'ה, אל קאבו, ועוד ערביי האזור שהשתתפו בקרב העידו כי לקראת סוף הקרב, בסביבות 16:30, ניסו כמה מן הלוחמים לרדת לנחל עציונה, אך נהרגו

מחלקת

הכוח פנה חזרה מזרחה, והגיע בשעה 1:00 בלילה לערך למקום שבו נמצא כיום המושב.

20
מחלקת מחלקת (נקראת גם שיירת או בפשטות כונתה מחלקת ההר על ידי חיים גורי, בשירו הנה מוטלות גופותינו), הייתה מחלקה של 40 לוחמים, 35 מאנשיה נפלו בקרב במלחמת העצמאות, בדרכם לתגבר את גוש עציון הנצור. המחלקה הייתה מורכבת מ
פתחו את התנ"ך מבלי לדעת או לכוון דף ועמוד
נתיב
לעדות הלוחמים הערבים, "מי שנגזר עליו למות — לו לפחות יזכה למות כשם שמתו גיבורי חיל אלו"
שיירת העשרה
ב- 1948 פונתה מהגוש האוכלוסייה הלא-לוחמת