בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה הכוללת קוד משתמש וסיסמה ועליו להדפיסה ולשמרה במקרה זה יינתן לבעל העסק שובר לתשלום במשרד המע"מ, ויהיה עליו לשלמו בבנק
בנוסף עלולים להטיל על עוסק שהפר את חובתו להגיש את הדו"ח במועד גם קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים ובמקביל להעביר לרשות המסים את תשלומי שגבה מלקוחותיו בשם המדינה

הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)

בשל המצב המיוחד בעורף שהוכרז בחודש מאי 2021, מועדי הדיווח למע"מ עבור חודש אפריל או עבור החודשים מרץ ואפריל נדחו לתאריך 27.

הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
סכום ההחזר יוחזר לבעל העסק בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד
מתעדכן ב-1 בינואר ומפורסם באתר רשות המסים כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל:
במקרה זה, על בעל העסק לציין "אפס" במחזור העסקאות רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין

הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)

מי שהוטל עליו עיצום כספי או קנס אזרחי מכוח חוקי המס, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף מע"מ ומועד תשלומו או אחד מתשלומיו, אם חולק לתשלומים חל בין ה-25.

9
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)
הגשת תקופתיים ותשלום מס ערך מוסף (הליך)